Daily Archives: mei 23, 2016

Strijd Tussen De Tegenstellingen Of Harmonie Daartussen?

laitman_623Vraag: Zijn de zielen op basis van geslacht verdeeld?

Antwoord: De zielen zijn inderdaad op basis van geslacht verdeeld, net zoals de lichamen in deze wereld. Alleen simpele organismen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk functioneren.

In feite begint alles vanuit plus en min, positief en negatief, zelfs op atomair niveau. Het universum is na de Big Bang geschapen en begon uit te zetten toen een kleine Lichtvonk vanuit het Hoge Niveau onze wereld binnendrong.

Deze vonk begon positieve en negatieve natuurelementen voort te brengen, zoals elektronen, protonen, neutronen, enz. Daardoor is de gehele natuur op tegengestelde paren gebouwd waarbij de ene kant niet kan bestaan zonder de andere. Tegelijkertijd bestaat er geen strijd tussen deze tegenstellingen, dit menen we in onze wereld te zien doordat we alleen vanuit egoïstische motieven kijken, maar alles is gevormd uit de juiste verbinding tussen tegengestelde paren.

Daarom moeten we niet denken dat iemand goed of slecht is. We moeten inzien dat onze evolutie, onze vooruitgang en zelfs ons bestaan niet mogelijk zou zijn zonder de juiste samenwerking tussen mannen en vrouwen.

Er is dus geen plaats voor oorlogen tussen de seksen. Er kan geen plus zijn zonder een min, geen positieve kracht zonder een negatieve kracht, geen noordpool aan een magneet zonder een zuidpool. Elk onderdeel van de natuur is gebouwd volgens zijn specifieke tegendeel, want op een andere wijze kunnen de delen niet bestaan.

Als de natuur met al haar innerlijke krachten werkt, ontwikkelen wij ons op een harmonieuze manier, alles in namelijk gebouwd op de harmonie tussen twee staten, polen, en de tegengestelde krachten die daarin aanwezig zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Het Geheim Van Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom spreekt u zo weinig over het genot dat het bereiken van de spirituele wereld verschaft?

Antwoord: Ik zou wel willen spreken over dat genot, maar het is helaas niet mogelijk om het te verwoorden.

Kabbalisten schrijven dat wanneer we alle genoegens van deze wereld die de mensheid ooit beleefd heeft, beleeft en in de komende tijden zal beleven, bij elkaar optellen, deze som niet meer betekent dan een kleine lichtvonk in vergelijking met het Hoge Licht dat op het laagste spirituele niveau een miljard maal groter is.

Ik geloofde hen niet, maar later ging ik het na en ik raakte ervan overtuigd, ik wens jullie hetzelfde toe.

Opmerking: Het enige wat je je kunt voorstellen is hoe goed een mens voorbereid moet zijn om alle genot van de hele geschiedenis van de mensheid te weerstaan!

Antwoord: Als een mens met de intentie om te geven werkt en niet met de intentie om te ontvangen, kan hij alle genoegens van de wereld door zich heen laten gaan zonder een ‘elektrische schok’ te krijgen, want hij wordt een geleider in plaats van een ontvanger.

Hij is te vergelijken met een kanaal waardoor alles naar anderen toegaat, hij geniet dus niet van het Licht zelf, maar van de uitkomst die ontstaat door anderen te vervullen. Dit is het hele geheim.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16