Daily Archives: februari 1, 2016

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 122

laitman_610_2Vraag: Herinnert een mens zich alles wat er in zijn of haar leven is gebeurd, nadat hij de Machsom (barrière) is overgegaan? En zo ja, begrijpt hij dan waarom hij alles heeft meegemaakt?

Antwoord: Nadat hij de Machsom is overgegaan begrijpt een mens alles.

Vraag: Toen ik jong was heb ik een bijna dood ervaring gehad. Ik voelde een Liefde die ik nooit eerder had gevoeld, waarom liet God mij naar deze wereld terugkeren?

Antwoord: Correctie betekent dat je met innerlijke helderheid de Schepper volledig bereikt en niet dat je alleen aangename gevoelens ervaart.

 

De Ware Betekenis Van De Oude Profetieën

laitman_933Vraag: De profeet Jeremia vergeleek het eeuwige bestaan van het volk Israël met de wetmatige omloop van de zon en de maan, waarbij hij hun dienst aan de Schepper beschrijft. Wat betekent dit met betrekking tot het huidige volk Israël?

Antwoord: Zolang wij de interpretaties van de oorspronkelijke geschriften van de Kabbalisten niet begrijpen, is het onze taak om ons er alleen op een praktische wijze toe te verhouden.

Het Joodse volk bestaat uit een groep mensen die de volgende gemeenschappelijke voorwaarden van bestaan delen: een gezamenlijk optreden dat één enkel organisme ten gevolge heeft. Op een andere manier bestaat dit volk niet. Dit bedoelde de profeet Jeremia.

De profeten waren Kabbalisten die zich op een bijzonder niveau van spirituele ontwikkeling bevonden. Zij drukten zich altijd in een allegorische taal uit, als er dus gesproken wordt over ‘zon’, ‘maan’ etc. betekent dit niet dat het om de fysieke objecten gaat, maar over innerlijke krachten van de Natuur.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15