Waarom Maken Mensen Fouten?

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar (Numeri) 22:28: Toen opende de Eeuwige de mond van de ezelin en deze zei tegen Bileam: “Wat heb ik gedaan dat u me al drie keer geslagen hebt?” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Het woord ‘ezelin’ is, evenals het woord ‘ezel’ (Hamor), afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Homer’ – materie – en heeft betrekking op de egoïstische natuur van de mens. De Schepper werkt als de directe vitale Kracht op de minerale, vegetatieve en animale natuur, dus deze niveaus bieden geen weerstand. Op het moment echter dat de ezelin gaat spreken, wordt zij opgeheven naar het menselijke niveau, het niveau waarop Bileam zich bevindt.

In vergelijking met de andere niveaus is het op het menselijke niveau mogelijk om fouten te maken omdat de Schepper verborgen is. De Schepper is niet verborgen voor de natuur, in feite zijn de wetten die in de natuur tot uitdrukking komen de directe onthulling van de Schepper.

Vragen, twijfels en speculaties doen zich op het menselijke niveau voor, dus een mens maakt fouten en corrigeert zichzelf, maakt opnieuw fouten en corrigeert zichzelf opnieuw.

De ezelin symboliseert de materie op alle niveaus van het leven, zij symboliseert de natuur die bestuurd wordt door positieve en negatieve krachten die instinctief in balans worden gebracht, met als doel dat de invloeden die plaats vinden volgens de natuurwetten duidelijk worden.

Op het menselijke niveau zijn er twijfels en problemen die opgelost moeten worden. Daarom is de ezelin veel slimmer dan Bileam, want de Schepper wordt onthuld op het animale niveau waarop zij zich bevindt, terwijl Hij verborgen is op het sprekende niveau en daar niet onthuld is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/12/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed