Een Derde Beschaving Opbouwen

Vraag: Betekende de Makkabeese Opstand de laatste vonk van de Eerste Joodse Beschaving, voordat zij ten onder ging?

Antwoord: De Makkabeese Opstand barstte inderdaad uit voordat de Joodse Beschaving begon te tanen, niet ten tijde van Eerste Tempel maar tijdens de Tweede Tempel periode. Momenteel naderen wij de derde beschaving

Wij moeten de Joodse Beschaving die er vandaag de dag niet is, herstellen en weer opbouwen, want dat is waar de wereld ten zeerste om vraagt. De eerste twee beschavingen vormden de basis van de derde beschaving die de gehele wereld zou moeten omvatten.

Dit mag misschien klinken zoals de leuzen van de islamitische groeperingen die de hele wereld willen onderwerpen, maar binnen het jodendom draait alles om ideologische eenheid. Er is één Joodse beschaving die door drie fases heengaat, dit kunnen wij begrijpen door de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Alle drie de fases brengen de opbouw van de Tempels voort, inclusief de toekomstige derde Tempel die nog door ons moet worden gebouwd, maar niet in de vorm van een megalomaan bouwsel in Jeruzalem, maar door de harten van de gehele mensheid met elkaar te verbinden. Het gaat niet om een ideologische verovering en onderwerping, maar over vrijheid en de bevrijding van het juk van ons ego.

Dit zal de hele mensheid naar het juiste onderlinge contact brengen, ons leven zal voelen als één lichaam waarin alle organen en cellen met elkaar verbonden zijn en op de meest optimale manier functioneren. Dit leven wordt eeuwig leven genoemd en de gehele mensheid moet deze staat bereiken, want wij allen vertegenwoordigen de delen van dit lichaam.

De Wijsheid van Kabbalah benadrukt dat we dit kunnen bereiken als we door crises heengaan die ons onder druk naar verandering zullen leiden, druk zoals de islamitische beschaving die thans ontwaakt en de onderwerping van de wereld met het zwaard in de hand zal afdwingen in naam van Allah. Maar we kunnen ook onderling de juiste wederzijdse verbindingen tot stand brengen in plaats van gebruik te maken van wapens en onderdrukking. Het aanbidden van een hogere entiteit, het concept van een hogere kracht, is cruciaal in dat verband, maar niet op de manier zoals we dat gewend zijn. Door te knielen naar het oosten in de richting van Mekka, zal er niets veranderen. We zouden eerder moeten knielen in de richting van de verbinding tussen onze harten.

De islamitische Allah symboliseert de kracht van eenheid, de enige kracht die in de wereld actief is, zo zou de hele mensheid ook moeten opereren. Daarom is de islam thans aan het ontwaken en de hele wereld zal erdoor opgehitst en getergd worden. Door zich te verzetten tegen de islam zal de wereld niet het huidige jodendom ontdekken maar de Wijsheid van Kabbalah die aan de wereld zal uitleggen wat het principe “Heb uw naaste lief als uzelf” inhoudt, dit is namelijk de wet van de juiste globale communicatie voor de gehele mensheid. Volgens deze regel zal de gehele wereld moeten leven.

Noch het zwaard, noch de zwarte of groene vlag, noch de fraaie symbolen van de islamitische vlag, en ook niet de davidster vormen het antwoord, maar alleen de goede en ware verbindingen tussen mensen. Wanneer de integrale verbinding binnen de mensheid is hersteld en is geworden tot de alomvattende collectieve kracht, zullen mensen zich verenigen en de Schepper tussen elkaar gaan ontdekken.

Niet alleen de Wijsheid van Kabbalah richt zich op eenwording van de mensheid maar ook het soefisme, de innerlijke wijsheid van de islam. Als de mensheid handelt op een wijze die overeenstemt met de Hoge Kracht, zal ze gaan voelen dat ze ermee samensmelt en dat de stoffelijke wereld, die door de Wijsheid van Kabbalah de virtuele wereld wordt genoemd, geleidelijk aan uit onze waarneming zal verdwijnen. We zullen de derde beschaving bereiken.

Ons ware bestaan bevindt zich alleen in de wereld van de Hoge Krachten. Als je die wereld wilt ontdekken, voelen en vinden, nodig ik je uit om kennis te maken met de Wijsheid van Kabbalah.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 12/16/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: