Groeien Totdat Wij Het Geheim Onthullen

laitman_276_06In onze evolutie bevinden we ons op een niveau waar de werkelijke betekenis van de Torah voor ons verborgen is. Als we over de geheimen van de Torah spreken, moeten we niet vergeten dat het werkelijke geheim daarvan is dat het niet mogelijk is om het met anderen te delen, omdat een ander niet kan waarnemen wat je zelf ontdekt.

Het is hetzelfde als aan een klein kind bijvoorbeeld een heel ingewikkeld concept uitleggen of een uiterst geheim apparaat door hem tekeningen en tabellen te laten zien, het blijft toch een geheim voor hem. Een mens moet zich voorbereiden op de onthulling van een geheim.

Daarom kunnen we de sluier waarachter het geheim verborgen is maar een klein beetje optillen, om te laten zien dat die sluier er is om een mens de Torah te laten begrijpen en dat het niet om een serie verhalen gaat. Vanaf dat moment hangt alles van de mens zelf af.

Het is alsof we de deur een klein stukje openen en zeggen: “Kijk, dit is het volgende niveau, hier is de volgende wereld, de ingang naar de hogere dimensie. Je kunt daar ook naar opstijgen, die dimensie zien, horen, begrijpen, bestuderen, onderzoeken en erin leven terwijl je in onze wereld leeft. Er zijn geen beperkingen, behalve in jezelf. Je kunt wat je spiritueel wilt bereiken uitbreiden, je waarneming, je kennis, je indrukken en je zintuigen en wel zozeer dat dit alles de gehele oneindigheid omvat. Maar het is aan jou! Span je in, dan lukt het je”.

Het belangrijkste punt is dat een mens moet inzien dat het om een mysterie gaat en niet dat er iets voor hem verborgen is, maar dat hij nog niet genoeg gegroeid is om het te bereiken. Als hij zich ervoor inspant, zal het geheim een werkelijkheid worden. Het wordt op geen enkele manier verborgen behalve door de beperkte mind van de mens en zijn beperkte innerlijke gevoel.

Als de mist optrekt, ontdekt de mens een enorm groot gebied van activiteit, van oneindigheid.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/29/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: