Waarom Wordt Het Weer Onstabiel?

Laitman_708Vraag: Uw post op Facebook over het weer heeft veel aandacht getrokken. Waarom bent u plotseling over het weer gaan schrijven?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah spreekt over het alomvattende systeem waarin wij leven, wij zijn een integraal deel van dat systeem. Daarom moet er een onderlinge relatie bestaan.

Het is van belang om te zien dat het weer verslechtert door het centrale punt van het systeem en dat bevindt zich in de mens.

Onze wereld wordt volgens drie lijnen bestuurd. Als wij, het volk Israël, door goede onderlinge verhoudingen met elkaar verbonden zijn, wordt de wereld door de middellijn bestuurd.

Vraag: Zelfs het weer?

Antwoord: Alles, het doet er niet toe wat, elke cel en elke atoom, en met name zo’n ingewikkeld systeem als het weer. Het gaat niet alleen over het weer, wij worden door het hele universum beïnvloed, door de zon, de maan en door onbekende effecten waar ook verschillende energievelden op onze planeet toe behoren. Het is een heel gecompliceerd systeem waarvan we heel weinig weten.

Het hele systeem van de werelden, inclusief onze wereld, werkt volgens drie lijnen: de rechter-, de linker- en de middellijn. De rechterlijn is de kracht van Hassadim, de kracht van goedheid en genade. De linkerlijn is de kracht van het kwaad, Gevura, die tegengesteld is aan de genade van de rechterlijn. De middellijn brengt evenwicht tussen deze twee lijnen.

In feite is alles afhankelijk van het evenwicht tussen de rechter- en de linkerlijn, tussen genade en oordeel. We zien dat in ons dagelijks leven. Op deze manier voeden we onze kinderen op als we hen naar het juiste pad willen leiden en we hen begeleiden door druk en liefde af te wisselen, zodat alles in evenwicht komt. Het is niet wenselijk dat één kant de overhand heeft.

Dit geldt ook voor het weer. Normaal weer dat overeen stemt met de seizoenen van het jaar is afhankelijk van het evenwicht tussen ons.

Nog niet zo lang geleden hoefden we onszelf niet te corrigeren omdat het weer niet van ons afhankelijk was, maar vanaf het begin van de laatste tien jaar zijn we gaan voelen dat de natuur uit balans raakt, dat komt omdat wij de balans tussen ons niet bereiken.

Het blijkt dat wij geen evenwicht brengen in de wereld. Wij corrigeren onszelf niet, het gebrek aan evenwicht in de wereld wordt op deze manier aan ons getoond. In plaats van Hesed, genade, in de vorm van zachte regen, worden we overspoeld door stormen.

Er zullen nog heviger stormen komen, tsunami’s en andere problemen die met water te maken hebben en niet meer bestuurd worden door de goedheid van de rechter lijn. We zullen nog grotere branden meemaken en verschrikkelijke hittegolven tot 50 à 60 graden Celsius, ook vulkaan uitbarstingen onder de overheersing van de linkerlijn.

Wij brengen geen evenwicht in de middellijn, daarom worden we van de ene extreme situatie naar de andere geslingerd.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/08/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed