Zonden En Overtredingen

Laitman_041_01De Torah, Bamidbar (Numeri) 15:22 – 15:25: En wanneer jullie zouden dwalen en al deze geboden die de Eeuwige aan Mozes heeft opgedragen niet vervullen, alles wat de Eeuwige jullie door Mozes heeft geboden vanaf de dag dat de Eeuwige geboden heeft uitgevaardigd tot daarna, voor alle generaties, en het blijkt dat dit onopzettelijk gebeurd is omdat het aan de gezichtskring van de gemeenschap onttrokken was, dan moet heel de gemeenschap een jonge stier als brandoffer brengen, als een verkwikkende geur ter ere van de Eeuwige, met het erbij behorende spijs- en plengoffer volgens voorschrift en een jonge geitenbok als zondoffer. De Cohen (priester) zal verzoening bewerken ten behoeve van heel de gemeenschap van de kinderen Israëls en het zal hen worden vergeven, want het was onopzettelijk. Zij brengen hun offergave ter ere van de Eeuwige omdat het zonder opzet hunnerzijds was.

Er zijn overtredingen die een mens begaat zonder dat hij het weet, omdat hij ze niet voelt. Hij voelt en begrijpt niet dat hij iets verkeerds doet en zo wordt hij onopzettelijk de partner, zelfs de bron, van een corrupte staat.

Maar deze verzachtende omstandigheden veranderen de uitkomst niet en er is geen weg terug. Er zijn echter overtredingen die eigenlijk zonden zijn omdat een mens weet dat hij zich niet aan een bepaalde regel of een verbod houdt. Het feit dat een mens dan bewust schade toebrengt aan de groep en aan het hele systeem van Voorzienigheid roept hem geen halt toe.

Bovendien zijn er in beide gevallen verschillende niveaus van overtredingen, daarom zijn er veel aanvullende gegevens in de wetten van onze wereld waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden. Er wordt ook rekening gehouden met de mening van de jury die een specifieke overtreding onderzoekt en op die manier besluit tot welk wetsartikel de overtreding behoort.

Dit zijn heel delicate aangelegenheden die deel uitmaken van de innerlijke wereld van een mens en waarover niet besloten kan worden zonder dat de mens actief handelt. Het is onmogelijk om deze data in een computer te stoppen en dan te laten besluiten wie wel en wie niet schuldig is. De menselijke deelname is hier cruciaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/13/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed