Werk In De Wereld Van De Schepper

Laitman_524_01Een theater van Eén Acteur

Vraag: Als de Schepper alles heeft geschapen, waaruit bestaat ons werk dan?

Antwoord: Inderdaad, als alles van de Schepper komt en Hij alles doet, als Hij dit kleine theaterstuk beheert, betekent dit dan dat wij niet bestaan als onafhankelijke mensen, maar dat het alleen maar zo lijkt?

Ik voel dat ik besta in de mate waarin ik niet met de Schepper en Zijn Verborgenheid verbonden ben; het tegendeel is ook waar: naar de mate van Zijn verborgenheid verdwijn ik. Ik word ‘doorzichtig’. Ik voel hoe alles door mij heen gaat en ik besta helemaal niet.

Op de huidige manier besta ik alleen omdat de Schepper verborgen is. Hoe kan Hij dan onthuld worden? De schepping zou eenvoudigweg verdwijnen. Naast Hem zou er niets zijn dat werkelijk bestaat en ondanks dit alles kan ik – volgens het Scheppingsplan – onafhankelijk worden en de Schepper ontdekken op voorwaarde dat ik, voordat deze onthulling plaatsvindt, handel zoals Hij. Met andere woorden: ik verkrijg bepaalde eigenschappen van de Schepper en dank zij deze eigenschappen kan Hij onthuld worden zonder dat ik van het beeld van de wereld word weggevaagd, dan worden Hij en ik één.

Ik Ben Onafhankelijk – Wij Zijn Eén

Nu moet ik zeggen: veel dank dat U verborgen bent, want alleen daardoor kan ik de eigenschappen, gedachten, verlangens en handelwijzen van de Schepper verkrijgen. Ik verlang ernaar dat deze in de verborgenheid in mij onthuld worden, geboren worden.

In deze mate kan de Schepper onthuld worden. Dit zal volgens de wet van gelijkvormigheid gebeuren. In dit geval vaag ik Hem niet weg uit het beeld. Maar het is eerder zo dat Hij op deze manier onthuld wordt en ik niet weggevaagd word. Ik besta onafhankelijk en tegelijkertijd zijn Hij en ik met elkaar verbonden, gelijkvormig, één. Misschien maar in één eigenschap, maar wij zijn in adhesie.

Dit moet met elk verlangen in ons gebeuren, zodat het lijken op de Schepper van de mens een heel grote innerlijke keuze is, in mind en hart, in gedachte en verlangen. Dit staat ons nog te wachten.

Achter De Vriend De Schepper

Dit bereiken we met de hulp van Kabbalah als wij de studie – de theoretische basis – implementeren in een groep, in een groep van tien. Wij komen bij elkaar en proberen samen te zijn. We vullen elkaar aan. We zijn het met elkaar eens. We kunnen het ook op de volgende manier zeggen: ik moet met een vriend een relatie van wederkerigheid bouwen die identiek is aan de relatie met de Schepper.

Door dit te oefenen, ontwikkelen we innerlijk de juiste benadering en de inspanningen die we verrichten in het werk met de vrienden, trekken het Hervormende Licht aan.

Ik probeer me tegenover de vrienden net zo te gedragen als tegenover de Schepper, alsof Hij achter elke vriend staat, alsof het alleen maar lijkt alsof het een vriend is, maar dat er in feite “Geen Ander Is Dan Hij”, en via de vrienden vertegenwoordig en toon ik steeds verschillende vormen van gedrag. Ik verwijder deze bedekkingen echter en ik zeg dat alles het beste doel dient. Ik moet deze bedekkingen overwinnen, er bovenuit stijgen. Ik moet mij tot de Schepper verhouden als iemand die liefheeft en bemind wordt.

Als ik mij zo inspan en het steeds weer probeer, wek ik het Hervormende Licht en het corrigeert mij, het corrigeert mijn eigenschappen zodat zij werkelijk zullen worden zoals Hij en van daaruit zal ik aan de Schepper gelijkvormig worden.

Het Ontbreekt Theorie Aan Kracht

Hierover moeten we nadenken en daarna proberen om het toe te passen. Juist de realisatie en de implementatie zijn het voornaamste. Geloof me, je kunt hier jarenlang over lezen en praten zonder dat je er ook maar iets van begrijpt omdat de toepassing ontbreekt.

De wijsheid van Kabbalah is een praktische wijsheid, daarom staat er geschreven: “…wij zullen doen en wij zullen horen” (Shemot 24:7 – Exodus). We zullen dit actief doen en dan zullen wij het begrijpen, we zullen de eigenschap van Bina (Intelligentie) verkrijgen en voelen waarover het gaat.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/22/15, Shamati #241

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: