Eenwording Boven Alle Verschillen Uit

laitman_944Vraag: Hoe kunnen we één worden boven al onze verschillen uit? We zijn zo verschillend en het is moeilijk voor ons om anderen te accepteren zoals ze zijn.

Antwoord: Het is moeilijk voor een mens om anderen te accepteren omdat hij het integrale perspectief mist. Als hij dat zou hebben, zou hij zien in welke mate we elkaar aanvullen en dat een ieder zijn eigen, speciale rol heeft: de één is ingenieur, de ander leraar, weer een ander is arbeider of arts, enz. Bovendien zouden we dan kunnen zien dat een groter verschil tussen ons een sterkere speciale verbinding tot stand brengt en dat de wijsheid van Kabbalah ons daarheen leidt.

Als we tenslotte zover zijn dat we ons met elkaar kunnen verbinden en verenigen, wordt er door onze verbinding plotseling een speciale legpuzzel gecreëerd die zal gaan oplichten. Dit noemen we: Licht brengen naar de naties van de wereld, als we de wereld een voorbeeld van eenheid laten zien. De wereld bevindt zich nu in een verschrikkelijk lage staat!

Vraag: Wat is de basis van onze verbinding?

Antwoord: De basis daarvan is wat we met ons innerlijk oog zien: hoezeer een ieder nodig is in deze puzzel die wij op de juiste manier moeten maken, want een ieder is er een essentieel deel van en moet zich op de juiste plek bevinden. Bovendien, we corrigeren niemand!

Baal HaSulam schrijft in zijn artikel “Arvut” dat niemand moet veranderen en dat het noodzakelijk is om op zoek te gaan naar de juiste relatie met anderen. De eigenschappen die een ieder heeft, zijn door de Natuur ontwikkeld en zelfs onder invloed van anderen, van een corrupte omgeving, zal de mens zich uiteindelijk ontwikkelen volgens het alomvattende Hoge Leiderschap, al deze eigenschappen zijn van essentieel en vitaal belang.

Als mensen zich met elkaar verbinden, creëren juist hun verschillende eigenschappen het totale beeld, één hele legpuzzel, en door de correcte verbinding zullen zij kunnen zien wat het volk Israël is en dat het zo veelzijdig is dat allen die tot Israël behoren tegengesteld zijn aan elkaar, samen vormen ze echter één geheel, één verenigd volk. Zo is het op het ogenblik dat zij omhoog stijgen en zich boven alle verschillen uit met elkaar verbinden.

Vraag: Maar wat hebben al die verschillende mensen dan gemeenschappelijk?

Antwoord: Het gaat erom dat zij samen, en alleen samen, heelheid bereiken en een staat waarin zij boven de natuur uitstijgen en voelen dat zij zich op het volgende niveau van de menselijke evolutie bevinden. In deze tijd vraagt de mensheid dit van het Israëlische volk en daarom haten zij ons, want zij denken dat wij de goede toekomst van hen afpakken. Wij moeten deze toekomst bereiken en een voorbeeld zijn voor de mensheid, want eenheid is het enige wat de wereld nodig heeft.

Als wij geen eenheid vormen, brengen we de natuur zelfs schade aan en veroorzaken we natuurrampen en leed, want we verstoren het evenwicht op onze planeet. Wij zijn degenen die dat alles veroorzaken! Dat komt omdat wij ons op een hoger niveau van ontwikkeling bevinden dan het minerale, vegetatieve en animale niveau en de menselijke aard. Daardoor beïnvloeden wij de hele wereld en de ecologie.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/2/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: