Leven Voor De Ziel

laitman_537Vraag: U hebt gezegd dat ieder mens zijn eigen ziel moet bereiken. Kunt u uitleggen hoe ik me zal gedragen als ik mijn ziel eenmaal heb bereikt?

Antwoord: Iemand die zijn ziel bereikt gaat de spirituele wereld zien, het hoge systeem dat ons bestuurt. Hij gaat alles zien wat zich boven tijd, plaats en beweging bevindt.

We beschouwen de ziel niet vanuit de periode die tussen de geboorte en de dood van het fysieke lichaam ligt, maar van nul tot oneindigheid, namelijk de hoogte van de hele ladder die een mens beklimt op weg naar zijn ziel. Dan zal een mens zich zo gedragen dat het alleen zijn ziel ten goede komt, zoals hij zijn gedrag nu alleen laat bepalen door het genot van zijn lichaam, namelijk zijn egoïstische verlangen.

Een mens die zijn ziel ontdekt, voelt dat dit een totaal ander leven is, zoals er geschreven staat: “Ik zag een omgekeerde wereld.” Dan gaat hij voor zijn ziel leven, want dit is zijn grootste, eeuwige deel. Eerder voelde hij genot op een totaal andere manier. Het Licht dat de ziel vervult, vult een mens met een vorm van genot die 620 maal groter is dan alle genot die in deze wereld bestaat.

From the Israeli Radio Program 103FM, 5/10/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed