Kruiswoordpuzzel

De Schepper schept verborgenheid en brengt ons geleidelijk in beweging door wat wij voelen van Hem, zodat we begrijpen wat er moet zijn in plaats van verborgenheid: welk beeld van de Schepper moeten we hier ontdekken, wat voor soort beeld van de Gever? Dit is een soort spel waarbij het aan ons is om de ontbrekende stukjes in te vullen en te raden wat er zou moeten zijn om het hele beeld compleet te maken.

Ogenschijnlijk vul ik het kruiswoordraadsel in en vul ik de ontbrekende letters in, zodat het woord verschijnt. Maar het gaat hier niet om een woord maar om een speciaal beeld, een stuk van de realiteit van het geven. We moeten dit beeld zelf compleet maken.

Zo komen de stadia van verborgenheid naar ons toe. En als we ons er – in plaats van slechte gevoelens te hebben en het oneens te zijn over deze verborgenheid – op de juiste manier toe verhouden, zien we de verborgenheid als onze plaats om te werken. Het is mijn taak om de vorm van het geven te definiëren, de correcte wereld en de correcte verhoudingen die moeten bestaan op de plek waar ik, op dit moment, niets kan zien, niets kan voelen of begrijpen. Er is geen enkel gevoel en geen enkele smaak aanwezig.

Hoe zou ik dit beeld compleet kunnen maken als ik, in plaats van de Schepper, de gever zou zijn en ik Zijn eigenschappen zou hebben? Als een mens zich op deze manier creatief verhoudt tot de staten van verborgenheid, ontwikkelt hij hierdoor MAN in zichzelf, een verzoek of de Schepper zich specifiek in deze vorm wil onthullen. Dit betekent: “Maak jouw verlangen als Zijn verlangen.” (Pirkei Avot 2:4) Op deze manier ontwikkelen we ons en bouwen we in onszelf het beeld van de Schepper (Bore), de “Kom en Zie” (Bo-Re) die in onze verlangens wordt onthuld.

Zo staat er geschreven, “Mijn kinderen hebben overwonnen” (Baba Metzia 59b), we worden partners van de Schepper. Van ons wordt slechts een halve shekel gevraagd, dat is het gebed, MAN, de vorm van geven, de vorm van de relatie tussen ons en de Schepper die we willen ontdekken, in plaats van de verborgenheid te ervaren. Als we de goede vorm min of meer benaderen, zal er een onthulling plaatsvinden.

En als we deze vorm niet benaderen, worden van Boven juist die correcties aan ons gedaan die ons zullen helpen om de vorm te ontdekken die bedoeld is om in de verborgenheid geopenbaard te worden. De Schepper geeft ons allerlei kleine oefeningen, geeft ons aanwijzingen en gebruikt vele middelen die Hij tot Zijn beschikking heeft en Hij laat ons uiteindelijk in de verborgenheid de juiste onthulde vorm ontdekken, en wij vragen erom.

We begrijpen dat de vorm van onthulling gericht is op verbinding, een goede houding naar elkaar, en we zoeken nu naar zo’n fragment om onthuld te worden, op de plaats van Zijn verborgenheid. Het zal precies het ontbrekende deel zijn van het verlangen om op de Schepper te lijken, dat zich nu zal onthullen en steeds meer aan ons zal geven. Dit is de manier waarop we werken.

Hierover staat geschreven: “Laat me, zo bid ik U, Uw glorie aanschouwen” (Exodus 33:18), dan zal het mogelijk worden om alleen waar te nemen door middel van een voorbereid verlangen dat ik precies richt op deze frequentie, op dezelfde kleuren, dezelfde vorm, in alles waarin het mogelijk is om Hem te ontdekken in de tien eigenschappen, de tien Sefirot.

Als ons verlangen voltooid is en gericht is op de tien Sefirot van de Schepper, wordt Hij aan ons geopenbaard. Het Hogere Licht verschijnt in onze innerlijke eigenschappen omdat we Hem hebben gevraagd om ze te corrigeren. Hieruit volgt dat wij de Schepper creëren.

Daily Kabbalah Lesson – 05.02.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: