Drie Stappen Bij Het Doorgeven Van Het Licht

laitman_219_01Vraag: Als het Joodse volk nog niet gereed is om zich te verenigen, hoe zal er dan bevrijding in de wereld komen?

Antwoord: We beginnen bij onszelf. Het Hoge Licht werkt via Bnei Baruch, dat behoort tot het volk Israël, en het volk Israël vinden we te midden van de naties van de wereld. Het Licht voert alle correcties uit. Het Licht kan alleen werken op voorwaarde dat et iets is dat ermee resoneert.

Dus als we eenheid bereiken, vinden we het Licht in ons. Het komt zelfs niet van Boven, we vinden het eenvoudigweg overal en het wordt in ons onthuld dankzij onze gelijkvormigheid ermee.

Door onze daden worden we met het volk Israël verbonden en zo geven we het Licht aan hen door. Daarna gaat het Hoge Licht via hen ook naar de volkeren op de wereld, omdat het volk Israël met alle volkeren verbonden is, dan gaat het Licht ook naar hen toe.

Bnei Baruch moet dus allereerst verenigd zijn. Dan maakt de gelijkvormigheid met het Hoge Licht het voor ons mogelijk om er contact mee te hebben.

Een dergelijke eenheid hoeft er niet tussen ons en het volk Israël te zijn omdat wij hen al beïnvloeden vanuit onze Kelim en via onze Kelim ontvangen zij het Licht. Alleen tussen ons moet er een bijzonder niveau van verbinding zijn, van overeenstemming en integratie.

Tussen het volk Israël en de volkeren van de wereld moet er een soort begrip ontstaan dat we ons in één wereld bevinden, in één systeem. Hieruit is het antisemitisme ontstaan, een unieke houding naar het volk Israël en eveneens naar het correctie systeem. Als mensen een algemeen idee van dit systeem krijgen en zich enigszins met ons verbinden, is dat voldoende voor het Hoge Licht om door hen heen te stromen.

 

Elke keer wanneer deze spirituele niveaus neerdalen, ontstaat er een correlatie tussen de Kelim en de overvloed die zich verspreidt in de relatie tussen de hogere naar de lagere en van de lagere naar de hogere. Dit is – in het algemeen gesproken – waar wij het in onze disseminatie over hebben.

Voor ons is met name onze eenheid met het Hoge Licht het belangrijkste. Dan zal het zich verspreiden, een reactie doen ontwaken in mensen en mensen zullen gaan spreken met onze woorden, zij zullen het met ons eens zijn en zullen bereid zijn om met ons samen op pad te gaan. Al het werk wordt door het Hoge Licht gedaan. Laat het Licht het werk doen en het zal stromen als water dat in de aarde doordringt, het zal elke plek bereiken om alles wat een mens in de aarde laat groeien van water te voorzien. Op onze weg zal het ons ook vervullen, het zal ons tot één geheel verbinden. Op wat voor manier doet het Licht dit? Dat is onze zaak niet, dat is het werk van de Schepper. Wij moeten alleen aan verbinding werken.

Vraag: Als dat zo is, moeten we dan naar buiten toe dissemineren?

Antwoord: Als wij de behoeften van mensen niet krijgen, hun verlangens, hun problemen, als wij dat niet meenemen en laten oprijzen naar onszelf, hebben wij de verbinding met de Schepper niet nodig. Dan kunnen we de Kabbalistische bronnen duizend jaar gaan zitten bestuderen en het zal alleen theorie blijven. Zolang wij niet geïntegreerd zijn met mensen, zal het verlangen om ons met elkaar te verbinden niet in ons gewekt worden. Het verlangen om te verbinden ontwaakt alleen door de behoeften die wij van mensen krijgen en vanuit deze behoeften kunnen wij MAN laten oprijzen: het verzoek om correctie.

Als je dus denkt dat je nu eenheid wilt, is dat niet waar, dit is niet de juiste eenheid. De ware eenheid is alleen mogelijk als je naar mensen toegaat en met hen zweet en werkt aan hun verbinding, Alleen van daaruit zul je de ware noodzaak ontvangen om te verbinden.

Vraag: Betekent dit, dat als wij ons werkelijk met elkaar verbinden, de hele mensheid vanzelf zal veranderen en wij niets hoeven te doen?

Antwoord: Ja. Als alleen de Bnei Baruch groep verandert, zal het volk Israël veranderen. En als het volk Israël tot een zeker niveau veranderd is, zal de hele werkelijkheid veranderd worden, alle volkeren, de gehele mensheid. Zo werken deze drie cirkels. Maar elk daarvan is zowel afhankelijk van de hogere als van de lagere. Zonder de behoefte van de lagere kun je de hogere niet bereiken.

Wij moeten dus met het volk Israël werken, zodat we de noodzaak zullen voelen om ons met elkaar te verbinden en te worden zoals de Schepper. Via het volk Israël moeten we naar de hele mensheid gaan, zodat er voor ons vanuit de mensheid een behoefte zal komen om zich tot het volk Israël te wenden, dan van het volk Israël naar ons, en dan van ons naar de Schepper.

Alle drie niveaus moeten als een eenheid samenwerken. Daarom werken we aan ‘drie fronten’.

From the Talk on the Subject of “Unity of the Nation” 7/10/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed