De Torah Is Een Programma En Een Gids

Dr. Michael Laitman

Een Boek als Middel om Ontdekkingen te doen

.Vraag: Waar komt de Torah vandaan? Sommige mensen denken dat de Torah door Boven aan Mozes gegeven werd.

Antwoord: Dit is niet alleen een gedachte, het is complete onwetendheid.

Opmerking: Anderen veronderstellen dat Mozes zelf de Torah heeft geschreven.

Antwoord: Allereerst heeft Mozes de Torah niet zelf geschreven. Er waren mensen, zijn studenten, die de Torah hebben geschreven tijdens de veertigjarige doortocht door de woestijn We hebben hier niet met iets te maken dat de grenzen van de gewone wereld, die wij kennen, overschrijdt, één toevoeging uitgezonderd: de ontdekking van de Hogere Kracht die deze wereld omringt en omhult en de gehele natuur bestuurt.

Wanneer wij zeggen dat de Torah werd gegeven, dat de Torah aan het volk Israël werd gegeven, spreken we over het bereiken van spiritualiteit. Er was geen hand die iets van Bovenaf aanreikte. De Hogere Kracht is met name een Kracht, niet een hemelse drukkerij die boekrollen aan Mozes aflevert. Hoe kan men zoiets denken?

Nee, de Torah is op de gebruikelijke wijze geschreven. Je kunt de Hogere Kracht niet met je handen aanraken – zoals andere krachten in onze wereld – en ook niet begrijpen door middel van een stuk perkament of papier dat je gekregen hebt. Mensen hebben dit spirituele niveau bereikt. Onder de invloed daarvan werden zij zich bewust van de opdracht die zij kregen, van het Doel en door de tijd heen werden zij het volk van het Boek.

In dit geval is het Boek een ontdekking, de primaire Bron en door de Hulp daarvan ontdekken we de Auteur: Wie Hij is, waarom Hij schreef, wat Hij van ons wil en of wij ons met Hem vereenzelvigen of niet. Ik leef in deze wereld zonder dat ik iets anders dan deze wereld zie of weet; dan is voor mij dit Boek, deze Torah, iets dat aan ons gegeven is als een hogere primaire Bron waardoor wij de Hogere Kracht kunnen bereiken. Alleen via de Torah hebben wij verbinding met die Kracht.

Leiding voor alle Generaties

Het is van belang om te begrijpen dat de Torah niet bestaat uit perkamenten boekrollen of gedrukte pagina’s. De Torah is, zoals eerder gezegd, een programma dat door de kinderen Israëls uitgevoerd moet worden en door hen wordt het van generatie op generatie geïmplementeerd.

Bovendien, als een mens, in iedere generatie, dit Boek voor zichzelf ontdekt, dat wil zeggen: als hij zich ermee verbindt en zich er één mee voelt omdat hij door middel van dit Boek de Schepper wil ontdekken, ziet hij dat het niet zomaar een historisch verhaal is, maar een verhaal dat nu plaatsvindt. Dat komt omdat, spiritueel gezien, de Torah niet door de tijd beperkt wordt. Door deze geschiedenis kan een mens zich bewust worden van de Hogere Kracht, dan wordt het Boek een onthulling voor de mens. Dit is de werkelijke betekenis van de Torah.

Duizenden jaren geleden ontdekten mensen dit voor de eerste keer en sindsdien is dit Boek bij ons in de vorm van de geschreven Torah. Door die eerste ontdekking en de beschrijving, door zich te houden aan de voorwaarden die samen met het Boek zijn doorgegeven, kan iedere generatie de boodschap ven het Boek toepassen: hoe moet men zijn om te ontdekken wat erin geschreven staat?

Een Boek dat Ons Verandert

Vraag: Hoe zou u de Torah karakteriseren? In het algemeen gesproken: wat is dit voor Boek?

Antwoord: Door de jaren heen dat wij op school zitten, bestuderen we bepaalde boeken totdat we volwassen worden, kennis hebben vergaard en ons tot op een zekere hoogte hebben ontwikkeld.

Hetzelfde geldt voor de Torah. Ik moet alle vormen die de studie daarvan in mij creëert, meemaken. De voorbereiding om te leren en het leren zelf, namelijk het juiste gebruik van de Torah, leiden hiertoe. Ik ben voortdurend in een veranderingsproces, ik ben me aan het ontwikkelen en ik ga door de stadia heen die erin beschreven worden.

Aan het einde van de weg bereik ik mijn uiteindelijke individuele correctie. Ik word volkomen gelijk aan de Kracht die mij deze hele ‘film’ van de schepping toont.

From KabTV’s “A New Life” 1/04/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed