De Eeuwige Vlam Van Eenheid

Laitman_931-01Vraag: Wat voor relatie had uw leraar Rabash met Chanoeka?

Antwoord: Er werd heel weinig over Chanoeka gesproken. We lazen een en ander over deze feestdag uit het boek De Poort der Intenties (Shaar Kavanot) van de Ari.

Het punt is dat deze feestdag niet uit de Torah afkomstig is. Chanoeka symboliseert een kenmerkende gebeurtenis die zich vanaf de tijd van Abraham continu moet herhalen. Het symboliseert de talrijke correcties die ons op het spirituele pad te wachten staan.

We bevinden ons in een continue strijd met onze innerlijke egoïstische vijanden en we moeten ons daartegen voortdurend met elkaar verbinden en ons verenigen. Dan vindt er in de verbinding tussen ons een wonder plaats: de Hoge Kracht van Liefde.

Vraag: Zeggen we daarom: Chanoe-ka, wat in het Hebreeuws betekent: een stop onderweg?

Antwoord: Een stop onderweg is slechts de helft van de correctie van het ego, van het verlangen om te ontvangen tot aan het niveau van geven. Maar we hebben niets te geven en daarom symboliseert Chanoeka: boven het ego uitstijgen. Dit opstijgen kunnen we vergelijken met de vlam van een kaars die boven het ego flikkert.

De olie die door het lont wordt opgenomen, symboliseert ons ego dat op die manier moet worden gecorrigeerd zodat het, in tegenstelling tot onze aard, Licht zal geven. Dit gebeurt onder innerlijke druk wanneer wij, ondanks ons ego, tot verbinding willen komen om tot een compleet geven te komen. Dit is de essentie van Chanoeka.

Het branden van de olie symboliseert dat we in onze onderlinge verbinding ons ego wegcijferen voor elkaar. Het lont is onze collectieve inspanning om ons met elkaar te verbinden en te verenigen, waardoor het Licht ontstoken wordt.

We spreken over het wonder als het Licht dat Malchut (onze egoïstische verlangens) met Bina verbindt (de eigenschap van het geven) naar ons toe komt. Acht dagen (acht niveaus) later heeft Malchut de eigenschap van Bina bereikt en gaat er een nieuw ego ontstaan waarmee we op dezelfde manier werken.

Vraag: We moeten op de een of andere manier een staat van eenheid bereiken, ofwel langs het pad van het Licht of langs het pad van het lijden. Wat zal er dan met Chanoeka gebeuren?

Antwoord: Alle feesten, met uitzondering van Poerim, zullen verdwijnen. Tijdens Chanoeka stijgen we alleen boven ons ego uit, terwijl wij het tijdens Poerim gebruiken om te werken met de intentie om te geven. Hierbij gebruiken we ons gehele oude ego tot aan het einde zodat het volledig werkt in liefde en geven. Dus een staat als Poerim is eeuwig.

Het is een staat van de hoogste vreugde die alle andere staten en de feestdagen die daarmee verbonden zijn, verzwelgt en daarom verdwijnen ze allemaal.

Poerim is de meest sublieme feestdag die het einde van de correctie van de mensheid symboliseert.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/17/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed