Gelijke Rechten Maar Geen Vermenging

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunnen een getrouwde man en een ongetrouwde vrouw met elkaar in één kring over de grootheid van het Doel spreken?

Antwoord: Dat is niet gemakkelijk, maar het is mogelijk om de wijsheid van Kabbalah af te bakenen van al het overige en je aandacht zo te richten dat het hele verschil tussen mannen en vrouwen verdwijnt: met wie ben je samen, hoe en waarom.

Dit vereist echter serieus, permanent werk. Er moet een bepaalde tijd voor spiritualiteit zijn en een ander deel van de tijd voor het fysieke bestaan. Het is ook noodzakelijk om het lichaam te geven wat het nodig heeft. Alles is afhankelijk van wie de mensen zijn, hoe de contacten zijn en de situaties.

Ik denk toch dat het beter is om discussies in aparte cirkels te houden om te voorkomen dat er eventueel problemen ontstaan tussen de seksen, dit kan mensen heel ongemerkt afleiden van het Doel, hen in verwarring brengen en tot resultaat hebben dat zij zich niet los kunnen maken van obsessieve verstorende gedachten. In het algemeen gesproken komen er allerlei argumenten, problemen en gesprekken uit voort.

Het heeft mijn voorkeur om mensen gelijke rechten te geven, maar ze niet met elkaar te vermengen. Geef in allerlei dingen aan vrouwen de voorkeur, geef hen tekenen van aandacht en toon op geen enkele manier gebrek aan respect.

Respecteer hun bereidheid om te investeren in het gezamenlijke Doel, vraag hen je te helpen om niet afgeleid te zijn, in dit opzicht zijn zij sterker dan mannen.

Vrouwen moeten begrijpen dat de zuiverheid en de moraal van de groep in hun handen ligt. Als zij willen, zullen ze zich zo gedragen dat de mannen niet eens een blik in hun richting werpen. Op die manier heb je een werkelijk sterke en goede groep.

From the Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14, Lesson 6

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed