Kruispunten

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘Introductie tot Het Boek de Zohar’, item 69: Wanneer iemand zijn inspanningen vergroot op het gebied van de innerlijke Torah en de geheimen daarvan, zal hij in die mate deugd doen aan de innerlijkheid van de wereld – namelijk Israël – en ver boven de uiterlijkheid van de wereld uitstijgen, namelijk boven de naties van de wereld. En alle naties zullen Israëls hogere kwaliteiten erkennen en herkennen.

Aan het einde, als wij onze boodschap aan de wereld uitleggen in combinatie met het ontwikkelingsproces, zal alles op een zachte, vriendelijke, aangename manier verlopen.

Maar als we geen ‘kanaal’ worden voor de invloed van het Corrigerende Licht, zal het Licht op de gebruikelijke manier de verlangens om te ontvangen wekken en beïnvloeden. Dan zullen de naties van de wereld de kracht van het goede, van geven en van begrip niet voelen, zij zullen via ons het Doel niet voelen. Integendeel, in de mate waarin het verlangen om te ontvangen in hen toeneemt, zullen er onderling rellen en botsingen ontstaan, daarna zullen ze in het bijzonder tegen het volk Israël gericht worden.

Op deze manier staan we op een kruispunt: of we slagen erin om de wereld te leiden naar de verbindingslijn met het Licht, of het Licht zal – zoals gebruikelijk – op het ego inwerken van iedereen en dan zal iedereen werkelijk gek worden, men zal willen doden, elkaar willen ‘verslinden’, tot op het moment dat het werkelijk gebeurt …

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 3/2/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed