Afstemming Op Integrale Eenheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen wij ons op de juiste wijze afstemmen voordat we erop uit trekken om te dissemineren?

Antwoord: Een mens is een egoïst. Ieder keer steekt zijn ego de kop op en moet hij het op de een of andere manier beteugelen.

Dit is alleen mogelijk in de aanwezigheid van de groep. Als iemand zonder zich voor te bereiden naar het een of andere evenement gaat, dus zonder ons materiaal te lezen en contact te maken met de vrienden, zal hij geen enkel resultaat behalen. Dan heeft hij zich er namelijk niet voor ingespannen om een integrale lijn uit te zetten naar een groep. Hij kan alles op de beste manier volgens de methode doen, maar uiteindelijk zal het niet werken.

Daarom komen we, voordat we er op uit gaan, samen en doen we hetzelfde als bij een bijeenkomst met de vrienden. Er kan alleen een verschil in intensiteit zijn, in diepte, in taal en in woordgebruik, maar dat is absoluut alles! Wij proberen in ieder geval op onze manier de hele wereld naar de integrale vorm te leiden.

Je kunt bijvoorbeeld een artikel van Rabash nemen dat goed bewerkt is en over de groep gaat, zonder dat je daar ook maar één intelligente opmerking of wijze lessen aan toevoegt, je leest dat met elkaar, praat erover en met behulp daarvan vormen we als criteria enkele intenties: “Ik ben de kleinste van iedereen.” “Ik ben de grootste van iedereen.” Ik ben gelijk aan iedereen” Ik ben samen met hen opgenomen in één alomvattend geheel,” en “Ik ben er al klaar voor om naar de massa te gaan.”

Allereerst accepteer ik – uiterst serieus en als een absolute waarheid – alles wat de vrienden over integraliteit zeggen, over onze onderlinge verbinding en daarbij wil ik mij tegenover hen als een kind voelen dat met open mond luistert. Daarna spreek ik over integraliteit, over de verbinding tussen ons en dan luisteren de anderen naar mij en ik sta ogenschijnlijk boven hen. Hierna zijn we allemaal met elkaar verbonden en creëren we één verenigd veld, totdat we ons als één collectief geheel voelen. Op het moment dat ik die staat voel, kan ik aan het werk gaan.

Zo stemmen we onszelf alsof we een muziekinstrument stemmen en als we de wereld in trekken om de massa te onderwijzen, hebben we het gevoel dat we voor hen vragen. Met andere woorden, de beste intentie bestaat eruit dat we begrijpen dat we de Schepper alleen vreugde kunnen geven door middel van de juiste intentie van mensen voor integrale eenheid. Dan kan Hij aan deze eenheid geven en hen langzamerhand voorbereiden op Zijn onthulling en dat is het beste wat wij voor Hem kunnen doen en eveneens het beste wat wij van onze kant voor de grote massa kunnen doen.

We moeten het volgende weten: “Ik trek erop uit naar het grote publiek omdat juist dit de plaats is waar de Schepper aan de wereld onthuld wordt.”

Ik neem de Schepper met mij mee om een plaats te creëren voor het ontdekken van Hem. Hiermee kan ik Hem tevredenheid geven omdat Hij aan de schepselen onthuld kan worden en ik geef de schepselen vreugde doordat zij de Schepper ontdekken. Samengevat: ik ben een link die doorgeeft, degene die deze handeling tot stand brengt.

From Kab TV’s “Through Time” 9/24/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed