De Dalai Lama

Dr. Michael LaitmanMening (Zijne Heiligheid de veertiende Dalai Lama): “Alle grote religies van de wereld, met hun nadruk op liefde, mededogen, geduld, verdraagzaamheid en vergeving, kunnen innerlijke waarden promoten en bevorderen en doen dat ook. Maar de realiteit van de wereld van vandaag is dat de basis die de ethiek in religie biedt niet meer toereikend is. Daarom ben ik er steeds meer van overtuigd dat er een tijd gekomen is om een manier van denken over spiritualiteit en ethiek te vinden die helemaal boven religie uitgaat.”

Mijn commentaar: De verborgenheid van de Schepper, de Kracht van Liefde waardoor de wereld wordt bestuurd, is te wijten aan ons egoïsme dat tegengesteld is aan de eigenschap van de Schepper en daarom voelt men Hem niet. De onthulling van de Schepper kan alleen plaatsvinden als gevolg van een verandering in onze egoïstische aard, van alles voor zichzelf naar de altruïstische aard: alles voor anderen, volgens het principe “Heb je naaste lief als jezelf.”

De oproep voor verandering van de mens vinden we in alle religies, maar zij kunnen het niet toepassen omdat onze natuur alleen onder invloed van de Schepper, het Omringende Licht (Ohr Makif), kan veranderen. Door Kabbalah kan dit plaatsvinden, zie het artikel van Baal HaSulam, ‘De Essentie van Religie en Haar Doel’. Dit artikel spreekt ook over ethiek…

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed