“Rijke Mensen Geven Minder Om Anderen”

Dr. Michael LaitmanMening (Daniel Goleman, psycholoog en auteur van Emotional Intelligence and Focus: The Hidden Driver of Excellence): Uit toenemend recent onderzoek blijkt, dat mensen met de meeste sociale macht zeer weinig aandacht besteden aan mensen die in dit opzicht weinig macht hebben. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld geconstateerd  tijdens een vijf minuten durende kennismaking van mensen die elkaar niet kenden, het blijkt dat iemand die meer macht heeft minder signalen afgeeft om te laten zien dat hij aandacht heeft, zoals knikken of lachen. Mensen met een hogere status drukken ook eerder minachting uit door middel van gezichtsuitdrukkingen, ze nemen eerder het gesprek over, interrumperen of kijken langs de andere spreker heen ….”

“Natuurlijk is in elke samenleving sociale macht relatief, tijdens een bepaalde interactie kunnen wij allemaal hoger of lager zijn, uit het onderzoek blijkt dat dit nog steeds invloed heeft. Hoewel mensen met meer macht minder aandacht aan ons besteden dan wij aan hen, zijn wij in andere situaties relatief hoger wat status betreft en ook wij hebben dan de neiging om minder aandacht te besteden aan iemand die een of twee treden lager staat. …”

“Mr. Keltner (professor psychologie in Berkeley) geeft aan dat we ons in het algemeen richten tot degenen die we het hoogst inschatten. Terwijl iemand die veel geld heeft hulp kan betalen, zijn mensen met weinig financiële armslag meer geneigd om waardering te hebben voor hun sociale omgeving: zoals een buurman die een oogje wil houden op je kind vanaf het moment dat ze thuiskomt uit school tot de tijd waarop jij thuis komt van je werk. Het financiële verschil creëert uiteindelijk gedragsverschil. Arme mensen zijn beter afgestemd op inter-persoonlijke relaties met mensen van dezelfde bevolkingslaag, deze relaties zijn krachtiger dan die van rijke mensen, omdat ze geen andere keus hebben.”

Mijn commentaar: De conclusie luidt dat de verspreiding van integraal onderwijs moet beginnen bij de ‘lagere’ niveaus van de maatschappij. We moeten ‘naar het volk gaan’ om te laten zien dat wij betrokken zijn en de behoeften van de massa echt willen leren begrijpen. Reken niet op de elite, vanuit hun positie zullen ze het volk niet begrijpen, hoezeer ze ook hun best doen. De crisis kan alleen opgeheven worden door deskundigheid op te bouwen met mensen die empathie voelen met het volk. Het gaat hier over mensen die gecorrigeerd zijn, anders zal een ieder die aan de macht komt het publiek ook weer vergeten.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed