Mannen En Vrouwen: Wederzijdse Verwachtingen

Dr. Michael LaitmanVraag: In de workshop voor echtparen over het onderwerp ‘Integrale Eenheid’ werd de volgende vraag gesteld: “Wat verlangen vrouwen van mannen?” Eén van de vrouwen zei: “Ik wil dat mijn man al mijn staten beleeft.” Wat betekent dat?

Antwoord: Een vrouw verwacht vervulling van haar man. Zij ziet haar man als haar bron van mentale, spirituele en psychologische vervulling. In zekere zin gaat ze de wereld via haar man begrijpen. Dat is iets specifieks wat zij verwacht en waar zij naar verlangt. Als dat er niet is, voelt zij zich niet met de wereld verbonden, met het leven zoals het behoort te zijn. Het is alsof ze geen basispunt heeft, geen steunpunt.

Psychologisch gezien wil een vrouw bij een man zijn die voor haar een bron van innerlijke vervulling is. Hiervoor is ze bereid om alles op te geven, materieel en extern, om van hem te kunnen ontvangen wat zij zelf niet kan creëren, namelijk mentale, spirituele en psychologische vervulling.

De man heeft daarentegen geen mentale, spirituele of psychologische vervulling van de vrouw nodig. Hij heeft haar steun op het dagelijkse fysieke niveau nodig. Zo komen ze met elkaar in contact. Zo heeft de natuur ons geschapen.

From a Talk on Integral Education 4/4/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed