Homeopathie: De Studie Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik weet dat u zich bezig hebt gehouden met homeopathie. Ik weet dat sommige van uw patiënten echt zijn genezen. Waarom koos u uit alle andere methoden nu juist homeopathie?

Antwoord: Homeopathie stond mij niet in de weg om te doen wat echt belangrijk is. Bovendien is het een methode waarbij je mensen zelfs door één sessie kunt helpen.

Vraag: Het is opvallend dat de meeste mensen aan homeopathie denken als het gaat over het placebo-effect. Men zegt dan dat het gaat over medicijnen die eigenlijk geen werkzame stoffen bevatten.

Antwoord: Inderdaad, ze bevatten geen chemische stoffen, omdat we te maken hebben met iets dat zich boven de constante van Avogadro bevindt. In de homeopathische geneeskunde wordt er uitgegaan van de kracht achter de materie. Dit betekent dat er zich een werkelijke kracht achter de materie bevindt die we nu nog niet kunnen definiëren.

Er is hier sprake van veel verschijnselen die we niet kunnen definiëren. Als iemand bijvoorbeeld naar mijn rug staart, voel ik dat. Maar wat is die kracht die op mij is gericht? Waaruit is die kracht afkomstig, uit zijn ogen? Er zijn veel van zulke verschijnselen in de wereld.

Als we homeopathie correct gebruiken, heeft het een sterke invloed. In onze tijd, nu het lichaam door chemische stoffen verontreinigd is, is de situatie heel anders dan aan het begin van de homeopathie. In het verleden gebruikten mensen gewoonlijk de potenties drie tot en met vijf, dat was genoeg om effect op iemand te hebben. Maar nu hebben de potenties die duizend keer hoger zijn zelfs geen effect meer.

Homeopathie is een zeer complexe wetenschap. Ik denk complexer dan alle andere medische wetenschappen, omdat homeopathie ook op de mens afgestemd is. Natuurlijk gaat het hier niet over een allopathische aanpak (waarbij het ene organisme het andere geweld aandoet door middel van chemische stoffen). Er wordt rekening gehouden met iemands natuurlijke leefomgeving, de omgeving waar hij woont, zijn ras en zijn nationaliteit. Dit alles moet bestudeerd worden met betrekking tot zijn ziel.

Vraag: Moet een behandelaar – om een specifiek homeopathisch medicijn voor iemand te kiezen en niet alleen van een bepaald symptoom uit te gaan, bijvoorbeeld oorpijn – in het algemeen gesproken ook rekening houden met het psychologische aspect van de patiënt?

Antwoord: Ja, er wordt rekening gehouden met zijn innerlijke, spirituele component, want die component laat zien wat er aan de hand is en hoe het kan worden geneutraliseerd. Primitieve homeopathie, van het allopathische type, geneest de patiënt op basis van de uiterlijke symptomen, maar de echte behandeling vindt alleen plaats op grond van iemands innerlijke wereld.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: