What’s In A Name?

Dr. Michael LaitmanVraag: Sommige virtuele groepen in de VS hebben uw leiding nodig. Wij – zowel mannen als vrouwen – komen in TeamTalk 4 bij elkaar in dezelfde folder die voor lessen, workshops en andere groepsactiviteiten bestemd is. Van de vrouwen zijn alleen de namen zichtbaar, niet hun gezichten. Moeten we het aan de mannen overlaten om, op grond van hun mening, te besluiten of we dit zo moeten houden? Sommigen hebben het gevoel dat de eenheid in onze virtuele groep groter wordt, omdat er vrouwen bij zijn. Geef ons alstublieft uw leiding hierin.

Antwoord: Er bestaan verschillende vormen van samenwerking. Eén daarvan is dat de mannen, om efficiënter te kunnen zijn, gescheiden moeten blijven, bijvoorbeeld bij de lessen en de workshops die door BB Israel worden uitgezonden. Er zijn ook werkvormen waarbij de samenwerking tussen mannen en vrouwen nodig is: disseminatie projecten, discussies over het samenzijn in de groep en andere onderwerpen, waarbij zowel mannen als vrouwen betrokken zijn.

We weten van de lessen en de workshops dat zelfs in de fysieke groepen mannen en vrouwen niet bij elkaar zitten, maar gescheiden zijn. Het is nu eenmaal zo dat de fantasie van een man hem ver van het onderwerp van de les kan afleiden doordat hij een naam van een vrouw ziet of haar foto.

Daarom is het belangrijk om van elkaar te begrijpen – zonder hypocriet te zijn of te veinzen dat men ‘liberaal’ is – waardoor en in welke situaties nu juist de aanwezigheid van vrouwen schade kan toebrengen aan het spirituele werk van de mannen. Ik heb dit onderwerp vele malen uitgelegd. Nu ik het nog eens duidelijk heb gemaakt, zal het voor jullie gemakkelijker zijn om besluiten te nemen.

Als voorbeeld: dan zal het niet moeilijk zijn om voor de lessen en voor andere situaties waarbij het noodzakelijk is om de groepen te scheiden, afzonderlijke folders te maken voor de vrouwen en de mannen, maar in de folders waarin gediscussieerd wordt over algemene onderwerpen – en in het algemeen gesproken in alle andere gevallen – hoef je de namen en de gezichten van de vrouwen niet te verbergen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed