Op Zoek Naar De Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan het een mens een actief onderdeel van het systeem worden, als er gezegd wordt dat het Licht alles doet?

Antwoord: Het systeem bestaat al, perfect en prachtig, in een staat die de wereld van Ein Sof (Oneindigheid) genoemd wordt. Alles wat gebroken en verborgen is, alle beperkingen en voorwaarden, zijn alleen relevant met betrekking tot het schepsel, met het doel om hem geleidelijk het hele systeem te laten verwerven.

Wij moeten dus vanuit de staat beginnen die het meest verwijderd is van deze heelheid. Een mens gaat onbewust door een deel van het proces, in vele eerdere incarnaties. We zijn niet meteen bij de ‘oerknal’ bewust aan onze correctie begonnen, niet vanaf het moment dat het eerste deeltje materie door een Lichtvonk werd gecreëerd, miljarden jaren geleden.

We zijn ook niet gisteren uit de bomen gekomen en van apen in mensen veranderd. Het is een heel langdurig proces en het gaat door vele veranderingen heen, van de ene generatie naar de andere. Uiteindelijk zijn we bij het leven dat we nu leven uitgekomen, waarin we dit werk moeten afmaken en dingen helder moeten krijgen! Het belangrijkste is nu dat we dit erkennen, zowel in ons denken als in onze gevoelens.

Dus alles wat in deze wereld gebeurt op het fysieke, lichamelijke niveau hoeft niet méér te ontvangen dan wat nodig is om te bestaan, om het animale lichaam te geven wat het nodig heeft, en heel onze ontwikkeling moet op het menselijke niveau plaats vinden. Zo moeten we ons leven inrichten en zo moeten we onze aandacht richten, zodat we ons niet meer dan noodzakelijk is voor het bestaan met het lichamelijke niveau bezig houden.

We moeten al onze aandacht op het sprekende niveau richten door op zoek te gaan naar de mens daarin. Hoe kan ik het scheiden van het dier, om het uit deze verwarring te halen en alleen specifiek met de mens omgaan?

Hierbij is alles natuurlijk afhankelijk van de maatschappij. Als een mens van de omgeving is afgesneden, is er geen manier waarop hij verder kan komen. Dat komt omdat hij zijn menselijk beeld moet scheppen door samen te werken met de hele mensheid of op zijn minst met de groep waar hij naartoe gebracht is. Als hij de groep en zijn verbinding ermee als absoluut essentieel ziet, bouwt hij door middel van deze verbinding zijn menselijk beeld.

De tijd versnellen is het belangrijkste. Als de Schepper een mens al naar de goede bestemming heeft gebracht en tegen hem heeft gezegd: “Neem het”, hangt daarna alles van jou af en dan is het aan jou om er heel precies achter te komen wat je moet aannemen en hoe je alles aanpakt.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/30/13, Writings of Baal HaSulam 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: