De Hele Wereld Lijdt Omdat Jij In Een Slechte Stemming Bent

Dr. Michael LaitmanWe moeten er steeds voor zorgen dat we in een goede stemming zijn. Niet omdat je iets grappigs hebt gehoord of omdat je hebt gedronken, maar omdat je de mogelijkheid hebt gekregen om de Schepper in alles te rechtvaardigen, in alles wat er gebeurt, in elke staat, elk moment, bij elke vraag die in je hart of je gedachten opkomt. Dan ben je in een goede stemming.

Je rechtvaardigt de Schepper omdat Hij een prachtige wereld heeft geschapen. Als je meer inzicht hebt, neem je de wereld nauwkeuriger en vanuit meer diepte waar, je ziet meer van de wijsheid en de goedheid van de hogere Voorzienigheid, je rechtvaardigt de Schepper en beoordeelt de hele wereld volgens de schaal van verdienste. Zo word je een positief, actief deel van de alomvattende wereldziel.

Maar wie met een ‘zuur gezicht’ rondloopt, veroordeelt de hogere Voorzienigheid met betrekking tot zichzelf en vooral met betrekking tot de hele wereld. Daarmee verlaagt hij niet alleen zichzelf maar eveneens de hele wereld en laat hij de schaal doorslaan ten nadele van zichzelf en ten nadele van de hele wereld.

Dit is de oorzaak van al het kwaad in de wereld, van al het lijden. Want alleen het volk Israel, zij die naar de Schepper (Yashar-El = rechtstreeks naar de Schepper) verlangen, kan alles veranderen. Alleen zij zijn ervoor verantwoordelijk om de Voorzienigheid van de Schepper in de kelim (vaten) van de hele wereld te rechtvaardigen en als ze dat niet doen, zijn zij duidelijk de eersten die daarvan schade ondervinden. De straf begint dan ook bij de rechtvaardigen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de staat waarin de wereld zich bevindt.

Het moet dus duidelijk zijn voor ons dat het hier om een gesloten systeem gaat en dat alles afhangt van de wensen die deel uitmaken van de gehele kli (vat) die door de Schepper is geschapen; zij moeten alles corrigeren en rechtvaardigen en de hele wereld naar een perfecte staat brengen. Zij moeten de verlangens, die zichzelf niet kunnen corrigeren, helpen zodat ze worden gecorrigeerd en het Licht naar hun levens brengen, totdat uiteindelijk alles gecorrigeerd is.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/1/13, “Introduction to the Study of the Ten Sefirot

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: