Alles Begint Bij Europa

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Finmarket.ru): “Er is een unanieme overeenstemming onder de leiders van de Amerikaanse bank, dat de grootste bedreiging gevormd wordt door de gevolgen van de financiële crisis in de eurozone, omdat de Europese regeringen beginnen om samen met de Europese consument te gaan sparen.

“Dit is gemakkelijk te verklaren: de werkloosheid in Europa verbreekt record na record, want de recessie wordt steeds groter. Ten gevolge hiervan moeten de EU-burgers hun consumptiegewoonten veranderen, dit kan een blijvende impact op de economie en de bedrijfswinsten hebben. Veranderingen in consumptiepatronen hebben invloed op de inkomsten van Europese bedrijven.

Mijn Commentaar: We hebben te maken met faillissementen van bedrijven, een verdwijnende middenklasse, een oplopende werkloosheid tot honderden miljoenen mensen, voedselrellen, enz. als het ons niet lukt om vanuit eenheid wederzijdse verantwoordelijkheid te bereiken, zorg voor elkaar en geven aan elkaar. Integrale educatie moet ons leren hoe we, stap voor stap, kunnen komen tot één bestuur, zowel voor de EU als voor de hele wereld.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed