Onbegrensde Mogelijkheden

Dr. Michael LaitmanVraag: We komen vaak de volgende situatie tegen: als iemand in een stemming is om te werken, werkt hij en als hij dat niet is houdt hij op met werken en dat is het dan. Zou iemand voor zichzelf een planning moeten maken voor de volgende dag of de volgende week en zich daaraan strikt moeten houden of moet iemand werken afhankelijk van hoe hij zich voelt?

Antwoord: Nee, we moeten eerst kijken naar de psychologische kant en zien dat dit zich een paar decennia geleden begon te ontwikkelen, vóór de sociale crisis waar we nu mee te maken hebben, zodat dit kan dienen als een gids, als een informatief systeem, dat gewoonten bestudeert om de mens naar integrale samenwerking te brengen, naar een situatie waarin hij in staat zal zijn om het nieuwe paradigma te accepteren. Wanneer we het voor iemand mogelijk maken om zich verder te ontwikkelen, komt hij tot het begrip, dat hij elke minuut van zijn tijd kan gebruiken om het gewenste gevoel te bereiken en dat hij voortdurend zijn grenzen, van wat hij wil bereiken, kan uitbreiden.

Resultaat in een ‘cirkel’ bereiken is iets anders dan in een ‘lijn’, want in een lijn voel ik alles in mijn ‘tas’, mijn ‘zak’, mijn ‘portemonnee’, maar resultaat bereiken in een bol wordt afgemeten naar de ontwikkeling van die bol, naar de mate van uitzetting van de bol.

Ik breng niets naar binnen. Integendeel, deze bol is vol overvloed en maakt het mij mogelijk om oneindige dimensies te voelen, omdat de oneindigheid zich in het gevoel van de mens voortdurend uitbreidt. Deze uitbreidingen zijn kwalitatief in hun eigenschappen. Ze worden niet in theorie waargenomen, maar worden ervaren als kwaliteiten binnen onze verlangens en dit is onze nieuwe dimensie.

We beginnen te begrijpen dat alle data, de coördinaten waarmee we onszelf meten, zoals tijd, afstand en beweging, alleen in ons gevoel bestaan, het is allemaal relatief. Hier beginnen we deze relativiteit nauwkeurig in onszelf te voelen, dit betekent dat we een ruimte binnengaan die zich buiten de grenzen van onze lineaire metingen bevindt, en volgens Einstein en andere wetenschappers, wordt deze hele ruimte geleidelijk aan rond en sluit hij zich in cirkelvorm.

Deze cirkel brengt mij naar de bol en ik begin te voelen dat deze groter wordt, zo begin ik te voelen en resultaten te bereiken. Ik begin mezelf te zien als een onderdeel van een wereld waarin geen grenzen zijn. Het directe gevoel van in mijn lichaam te bestaan verdwijnt en dat gebeurt ook met mijn afhankelijkheid van het vlees waaruit ik besta en dat om de een of andere reden aan mij toebehoort, zoals een huisdier dat bij me woont. Ik begin de mens in mij te voelen als iets dat in een nieuwe bol bestaat. Dan verdwijnt het gevoel van leven en dood met betrekking tot dit lichaam

De globale, integrale samenleving voelen laat iemand boven alles uitstijgen wat tot zijn fysieke lichaam behoort en zo stijgt hij op naar het volgende niveau van het bestaan. Hij begint te begrijpen dat de dood van zijn lichaam helemaal niet zijn eigen dood is. Hier vindt een grote herziening plaats van al onze waarden en parameters, aangezien volgens Freud en andere wetenschappers, de angst voor de dood de basis vormt van alles, van onze beoordelingen en onze lineaire psychologische elementen.

Dus op het moment dat een mens kan voelen dat hij wordt vervuld en dat hij zich ontwikkelt dankzij zijn grotere verbinding met de ronde maatschappij die hem omringt en waaruit hij voortdurend nieuwe verlangens ontvangt, die hij direct vervult, zullen er totaal nieuwe mogelijkheden en behoeften verschijnen.

Overigens begint hier de nieuwe, technologische revolutie waar veel mensen over spreken, deze zal niet plaatsvinden op het gebied van fijne, fysische of biologische elementen, en dergelijke, maar in de verbinding tussen de mens en de samenleving waarin hij leeft.

Een mens zal de aardse middelen ontwikkelen die hij nodig heeft, maar ze zullen heel eenvoudig zijn, omdat al zijn aandacht, verlangens en vervulling verbonden zullen zijn met degenen die zich, net zoals hij, in de cirkel bevinden. Daarom zal hij net zoveel aandacht besteden aan zijn lichaam als aan een huisdier, net zo veel als het nodig heeft om te leven. Dan zullen we de juiste balans met de natuur bereiken, in een economie van redelijk consumentisme.

From a “Talk on Integral Upbringing” 5/23/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed