Hoe Leg Je Een Vrouw Uit Dat Haar Man De Wereld Aan Het Redden Is?

Dr. Michael LaitmanVraag: Kun je zeggen dat een man, die de integrale methode bestudeert, op deze manier bezig is om de wereld te redden?

Antwoord: Natuurlijk redt hij op deze manier de wereld, want anders zijn we allemaal op weg naar een ramp. Ik denk dat iedereen dat begrijpt.

Vraag: Hoe kan een mens het belang van dit werk aan zijn familie uitleggen?

Antwoord: Ik denk niet dat een man tegenwoordig een vrouw of zijn eigen vrouw kan beïnvloeden en haar kan uitleggen, dat hij met iets belangrijks bezig is. Dat zal ze niet van hem aannemen, maar ze zal het kunnen merken door andere mannen. Als zijn vrienden bij haar komen, niet de mensen met wie hij vroeger altijd een biertje dronk, maar zijn nieuwe vrienden en als ze met haar praten of als ze naar een lezing gaat, of naar een cursus voor vrouwen, of iets dergelijks, zullen anderen haar ervan overtuigen, maar ik betwijfel of het haar eigen man lukt.

Ze ziet het immers vanuit haar gezichtsput, hij moet van zijn kant heel sterk veranderen in zijn gedrag, in zijn openheid en zijn houding naar haar toe. Als hij op een heel andere manier met haar zou spreken, haar recht in de ogen zou kijken en alle trucjes, die ze vroeger gebruikten, achterwege zou laten, als hij zijn arrogantie opzij zou zetten evenals alle oneerlijkheden en oude gewoonten, zou het hem misschien lukken, maar daarvoor moet haar man vrij zijn van de overheersing van zijn ‘promiscue’ omgeving. Dit is natuurlijk een groot probleem, want een mens is slaaf van zijn omgeving.

From a “Talk on Integral Upbringing” 5/28/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: