Educatie: Een Verenigd Front

Dr. Michael LaitmanWe moeten organisaties die onze partners in de rondetafelgesprekken zijn, ervan overtuigen dat hun acties niet voldoende zijn en dat ze aangevuld moeten worden met integrale educatie en opvoeding.

Door hen dan geleidelijk aan integrale educatie en opvoeding te geven, zullen we samen een verenigd front gaan vormen voor de correctie van naties en mensen, zodat men elkaar gaat helpen, omdat onze acties zullen worden ondernomen vanuit de juiste intentie, in overeenstemming met de natuur, door gezamenlijk overleg. Dit zal naar ons menselijk handelen een hogere Kracht aantrekken, het Licht, de Schepper.

Daarom moeten wij met hen samenwerken en hen geleidelijk aan tot het inzicht brengen, dat zonder educatie – in de eerste plaats van ons, en dan van de natie – geen enkele actie tot een goed resultaat zal leiden. Het is dus onze eerste taak om geleidelijk aan in nauw contact te komen met deze organisaties, zodat ze doordrongen worden van de gedachte dat de mens gecorrigeerd moet worden en dat we geen resultaat bereiken door alleen maar acties uit te voeren.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: