De Naderende Ineenstorting Van Het Ecosysteem

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Simon Fraser University, Vancouver, Canada): “Door de toepassing van wetenschappelijke theorieën, modellen van ecosystemen en op basis van paleontologische bewijsmateriaal zoals een kristallen bol, voorspellen 21 wetenschappers, waaronder iemand van de Simon Fraser University, dat de ramkoers waarin we ons met Moeder Natuur bevinden, veel ernstiger is dan tot nu toe werd gedacht.

“In “Het naderen van een verschuiving in de biosfeer van de Aarde”, zojuist gepubliceerd in het blad Nature, suggereren de auteurs, van wie de expertise een veelheid aan disciplines omvat, dat de ecosystemen van onze planeet de richting van een op handen zijnde, onomkeerbare ineenstorting opgaan.

“Het versnelde verlies van de biodiversiteit van de Aarde, de steeds extremere schommelingen in het klimaat, de toenemende verbondenheid tussen de ecosystemen en de radicaal veranderende totaliteit van de energie voorraad, vormen de voortekenen van het bereiken van de grens of een omslagpunt van een planetaire staat.

“Als dat gebeurt, wat volgens de voorspellingen van de auteurs in deze eeuw zou kunnen zijn, zouden de ecosystemen van de planeet, zoals wij ze nu kennen, onomkeerbaar ineen kunnen storten: ’in een oogwenk’, zoals de uitdrukking luidt.”

Mijn Commentaar: Het proces van vernietiging is begonnen en werd al lang geleden onderkend, maar het gaat steeds sneller, en inderdaad, er kan een acute, abrupte verslechtering plaats vinden ten gevolge van de volledige interactie tussen alle ecologische systemen, totdat zij ineenstorten.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: