Voortdurend Toezicht

Dr. Michael LaitmanVraag: Zijn er maatstaven die aangeven of een stad geslaagd is in integrale educatie en opvoeding, en kan het team van de specialisten die die stad bezocht hebben dan weer weggaan?

Antwoord: Je kunt een stad niet definitief verlaten, dit kun je zelfs niet in overweging nemen. Het is net zoals een psycholoog die zijn patiënt nooit in de steek laat, want het gaat hier over een systeem dat zichzelf vernieuwt, dat herstelt, groeit en dan ontstaan er weer allerlei nieuwe problemen in het systeem. Zo is het leven!

Daarom moeten we steeds in contact blijven met de stad door middel van specialisten die daar blijven. Tegenwoordig kun je met behulp van internet, vanaf duizend mijl afstand, met video-camera’s de hele stad bekijken en nagaan wat daar gebeurt, dat is geen probleem. Uiteraard moet alles onder vootdurend toezicht blijven.

Ik denk dat de bewoners, nadat er verhoudingsgewijs orde in de stad is gekomen, er belang bij hebben dat de situatie stabiel blijft, want elke terugval betekent achteruitgang in inkomen en verlaging van de levensstandaard

Bovendien is het nodig rekening te houden met wisselingen in het supply management: hoe worden de bewoners van al het nodige voorzien? Hoe krijgen ze een normaal, redelijk inkomen dat de kosten van levensonderhoud dekt? Het gaat hier niet alleen over het uitbetalen van geld, zo moeten we het niet bekijken. Levensmiddelen moeten op regelmatige tijdstippen afgeleverd worden. Over het geheel genomen is het noodzakelijk om mensen hulp te bieden, zodat hun leven zo ongecompliceerd mogelijk wordt en er problemen worden voorkomen op het gebied van voedselbonnen, inkomen, etc.

From KabTV’s “Experimental City: Upbringing” 3/3/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed