Het Volk Israel: De Onderlinge Verbinding Herstellen

Dr. Michael LaitmanWij leven in een speciale tijd, die heel moeilijk is, gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op en er liggen verschillende mogelijkheden van ontwikkeling voor ons open. Het is duidelijk dat het volk Israel een factor is die de mensheid naar twee verschillende richtingen kan leiden, bovendien hebben deze richtingen een betekenis, die het leven veranderen, zowel van de natie als van de wereld als geheel.

Alles wat onze wijzen hebben geschreven, heeft in de loop van de geschiedenis plaats gevonden, tot op de huidige dag: het gebeurt op de daarvoor bestemde tijd en in een specifieke volgorde. Het volk Israel moet zijn taak nu vervullen volgens het principe van de drie lijnen. Enerzijds komt het vooruit door gebruik te maken van het egoïstische verlangen dat ieder mens in zich heeft en anderzijds realiseert het het altruïstische verlangen. Op deze wijze combineert het het egoïsme, wat we allemaal in hoge mate hebben, met de gezamenlijke roep om hulp, wat er altijd mee samen is gegaan. Als deze twee verlangens correct toegepast worden, zal de natie tot eenheid komen in de ‘middellijn’, in het midden. Dan zal het de juiste onderlinge verhoudingen opbouwen in zijn eigen omgeving en in staat zijn om zich correct te verhouden tot de wereld.

Tegenwoordig is het helaas zo, dat het volk Israel vrij ver verwijderd is van de realisatie van dit speciale pad. Toch blijft de taak van veranderingen aanbrengen speciaal de taak van dit volk. Als het volk Israel dit werkelijk tot stand zal brengen en de methode van de wederzijdse dialoog met betrekking tot de hele wereld zal toepassen, zal het worden tot het ‘licht voor de volkeren’, zoals dat geschreven staat en dan zal iedereen ervaren dat er een wonderbaarlijke manier is om uit de crisis te komen en verder te komen. Eén van de profeten heeft geschreven: “Een ieder zal Mij kennen, van klein tot groot”. Met andere woorden: de hogere Kracht, Degene die goed is en goed doet, zal in onze wereld onthuld worden.

Natuurlijk, “De Torah zal komen uit Zion en het woord van de Schepper uit Jerusalem”. Het is echter ook noodzakelijk om de rol van grote buitenlandse gemeenschappen, die de staat Israel en de regering beïnvloeden, erbij te betrekken. Ik ben van mening dat het land Israel belang heeft bij een krachtige toename van deze invloed en bij nauwer, meer wederzijds contact.

Op het ogenblik kunnen wij dit niet zo voelen. Natuurlijk voelen Joden uit Frankrijk en de VS zich betrokken bij Israel en bieden zij veel hulp, maar ze zijn niet voldoende vertegenwoordigd in het land en zij hebben niet genoeg binding met de natie, daardoor kunnen wij hun aanwezigheid niet werkelijk voelen. De artikelen en oproepen die zij schrijven worden niet in de kranten gepubliceerd en hoewel het volk weet, dat zij er zijn en dat zij naar acties en bijeenkomsten komen die van groot belang zijn, hoewel zij tegen assimilatie en antisemitisme zijn, ten gunste van het volk en betrokken zijn bij sociale organisaties en organisaties voor vrouwen en jongeren, het volk voelt toch nog niet, dat zij deel van hen uitmaken. Het probleem betreft niet hun fysieke aanwezigheid, maar wat er van hen te merken is via de massamedia en de huidige gebeurtenissen.

Het gaat hier over een heel belangrijke zaak. Ik ben van mening dat deze verbinding versterkt moet worden en in stand moet worden gehouden. Afscheiding verzwakt het Joodse volk zeker, het werd juist vanuit Liefde geschapen. Het fundament werd door Abraham gelegd, letterlijk: ‘de vader van het volk’ (Ab ha-am), hij heeft het fundament gelegd van liefde, genade en gezamenlijke eenheid voor dit volk. Als het volk niet in staat zal zijn om deze verbinding te handhaven, verliest het zijn kracht, dan worden zij zo zwak, dat er niets meer bereikt kan worden. Daarentegen tonen voorbeelden uit de geschiedenis – zoals de oorlog tegen de Maccabeeën – aan, dat de natie werkelijk succes behaalt als men zich verenigt, hierdoor behaalt de natie werkelijk succes. Dan maakt het niet uit voor welk probleem het staat.

From the Introductory Lecture 6/5/12, “The Influence of the Media”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed