Het Leven Zelf Bevordert Het Integrale Proces

Dr. Michael LaitmanVraag: Welk percentage van de bevolking van een stad moet betrokken zijn bij het integrale proces om verandering te brengen in een situatie? Per slot van rekening moet er een bepaalde kritische massa zijn? Het is toch onmogelijk om 100% van de bevolking erbij te betrekken?

Antwoord: Het is niet nodig om 100% van de bevolking van een stad bij de integrale werkwijze te betrekken. Het is voldoende als ongeveer 40% van de samenleving dit idee omarmt, dan krijgen zij het overwicht in de gehele bevolking.

Omdat de integrale methode een gunstige invloed heeft, zal deze methode via alle andere lagen van de maatschappij, zoals kinderen en senioren, gaan doordringen. Daarnaast zal dit serieus ondersteund worden door overheidsstructuren. Ik hoop, dat zelfs nadat er nog maar een paar weken gebouwd wordt aan een gezondere samenleving, het effect op alle gemeentelijke en andere diensten die de stad ondersteunen, te zien zal zijn: het leven zelf zal dit promoten.

From KabTV’s “Experimental City: Upbringing” 3/3/12

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: