Moeilijkheden Zijn Een uitnodiging Tot Onthulling

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat kan je doen als je je heel zwak voelt en je familie en je omgeving je niet kunnen steunen, omdat zij het grote belang van het Doel niet voelen?

Antwoord: Baal HaSulam legt uit waarom wij zoveel moeilijkheden op het spirituele pad ervaren, in Shamati (“Ik hoorde”), Artikel 4: “Men komt tot een staat waarin het lijkt alsof de hele wereld stilstaat en hij alleen voelt zich, alsof hij niet behoort tot deze wereld en hij verlaat zijn familie en zijn vrienden om zich weg te cijferen voor de Schepper”.

Het is alsof iemand in de lucht hangt. Maar de Schepper doet dit alles voor hem met een bedoeling, zodat hij niet meer op zoek gaat naar een stevige basis om op te staan, maar in tegendeel gaat zoeken naar een manier om gelijk te worden aan de Hogere Kracht, in gedachten en ideeën, en gaat streven naar de Schepper om Zijn Geest in zich op te nemen. Met andere woorden: je moet ernaar streven om de Schepper als de kwaliteit van liefde en geven te onthullen in de verlangens van de ander, dan zul je boven je eigen verlangen uitstijgen door “geloof boven de rede”.

Als je het gevoel hebt, dat je in de lucht hangt, zonder de steun van je gewone, fysieke omgeving, is dit de uitnodiging aan jou om je te hechten aan de Schepper in geven. In plaats van te zoeken naar steun in rationele en logische bewijzen, moet je zoeken naar steun in “geloof boven de rede”.

Baal HaSulam zegt: Hiervoor is slechts één eenvoudige reden: “gebrek aan geloof” genaamd. Dit betekent dat men niet ziet voor wie men zich wegcijfert, men voelt namelijk het bestaan van de Schepper niet. Dit veroorzaakt zwaarte in hem”.  Maar anderzijds is dit de uitnodiging die we krijgen om de kwaliteit van geven te ontdekken: de Schepper.

Uit dat, waarop hier de nadruk gelegd wordt, zien we weer dat geloof de betekenis heeft van een duidelijke onthulling van de Schepper. Zien betekent geloven en van degene die Hem ziet, wordt gezegd, dat hij in Hem gelooft. Dit maakt duidelijk hoe vervormd de betekenis van deze woorden is geraakt en hoe verkeerd we de heilige teksten lezen. Ze zijn “heilig” omdat ze spreken over het bereiken en onthullen van de Schepper en Hij is heilig, Hij is de eigenschap van liefde en geven. Boeken die beschrijven hoe we deze eigenschappen kunnen bereiken, worden “heilige boeken” genoemd.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/28/2011. Writings of Rabash

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed