Het Gesprek Van Een Mens Met Een Rots

Dr. Michael Laitman

Vraag: De Torah vertelt ons een verhaal over hoe het volk dat door de woestijn trok, dreigde te sterven door gebrek aan water en hoe Mozes zich wendde tot de Schepper om hulp. De Schepper droeg Mozes op om naar een rots te gaan en daarmee te spreken, in de nabijheid van het gehele volk, dan zou deze rots hem water geven.

Maar in plaats van ermee te spreken sloeg Mozes met zijn staf op de rots en “water van disharmonie” stroomde eruit, zo genaamd vanwege ongehoorzaamheid aan de Schepper. Waarom gehoorzaamde Mozes, de leider van de gehele natie, niet aan de opdracht van de Schepper?

Antwoord: De rots is de grond, Malchut, het verlangen om genot te ontvangen, dit moet gecorrigeerd worden om gebruikt te worden “ten dienste van geven”. Deze correctie kan óf plaatsvinden in de vorm van een “klap” óf in de vorm van een “gesprek”, afhankelijk van het niveau. Op deze wijze kan het een daad van geven voortbrengen: het water dat eruit stroomt.

Water is de kracht, die leven geeft aan het verlangen om genot te ontvangen en het verandert dit in het verlangen dat ontvangt ten dienste van geven. Wanneer je “spreekt” met de rots, Malchut, maak je er contact mee via het menselijk niveau, het niveau van “spreken”, het niveau van Bina en het water dat je van daaruit ontvangt is vol leven, geven, genade (Hassadim).

Maar wanneer je erop slaat, ontvang je “water van disharmonie”. En hoewel het water is (het symbool van Bina, geven), is dit water niet vriendelijk (het draagt de kracht van Gevurot in zich), het is onder de invloed van Malchut gekomen. Dit is de oorsprong van alle tyfonen, overstromingen en tsunami’s. Al deze dingen zijn een weergave van de kracht van Bina, onder de controle van Malchut.

“Het volk” zijn alle privé verlangens en Mozes is de hoogste eigenschap, die de mogelijkheid heeft om het water van Bina te ontvangen door Malchut, het verlangen om genot te ontvangen, naar Bina te verheffen. Maar Mozes ziet, dat er niet genoeg kracht aanwezig is om alle andere verlangens, “het volk” genaamd, uit hun huidige staat op te tillen en ze, met hem samen, naar het niveau van Bina te brengen. Daarom slaat hij op de rots in plaats van op te stijgen naar een hoger niveau en ermee te “spreken”. In plaats van zich ermee te verbinden op het hogere niveau van “spreken”, verbindt hij zich er alleen mee op het niveau van “daden”.

Mozes werd bestraft voor deze ogenschijnlijke zonde. Maar we moeten begrijpen dat alle “bestraffingen” die in de Torah beschreven staan, correcties zijn. Hij was er eenvoudigweg niet toe in staat om het op een andere manier te doen, hoewel het op dat moment voor hem duidelijk was, dat hij het niveau van “spreken” moest bereiken: een bepaald niveau van verbinding tussen Malchut en Bina.

Een resultaat van zijn spirituele verwerkelijking is: “De Schepper zegt hem”. Maar het is gemakkelijker om dit snel en correct uit te voeren op het niveau van actie en hij ziet geen enkele andere mogelijkheid voor correctie.

Daarom werd Mozes gedwongen om te “zondigen”, en zijn correctie is aanwezig in zijn “straf” dat hij het land Israël niet mag betreden. Hij sterft als hij tot aan de grens is gekomen. Hoewel hij niet in staat was om het land in te gaan (het is zijn niveau niet), wordt hij “een trouwe gids” genoemd en het hoogste dat hij kan bereiken is Bina. Anderen volgen na hem.

Een grens is de lijn, waar ik ophoud met mijn daden van geven, omdat mij de kracht van de intentie daartoe ontbreekt. Dit dwingt mij te stoppen en mijn verlangen niet langer te gebruiken: ik leg mijzelf een beperking op.

Sterven betekent: niet in staat zijn tot daden van geven.

From the Lesson on Weekly Torah Portion 6/27/2011

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed