De Wijsheid Zal Niet Veronachtzaamd Worden Door De Wereld

Dr. Michael LaitmanHet Boek De Zohar, Hoofdstuk “Truma (Gift)”, Item 422: Maar ik ben ontdaan over de wijzen van de generatie – hoe zij zelfs één moment voorbij laten gaan zonder voor Rabbi Shimon te staan en de Torah te bestuderen, terwijl Rabbi Shimon in de wereld aanwezig is. Maar in deze generatie zal de wijsheid niet veronachtzaamd worden door de wereld. Wee de wereld, als deze verdwijnt, als de wijzen in aantal verminderen en de wijsheid veronachtzaamd wordt door de wereld.

Dit heeft geen betrekking op geschiedenis. De generatie van Rabbi Shimon betekent een heel hoog, spiritueel niveau, waarmee men zich kan verbinden en waaruit men op die manier kan ontvangen, vanuit dit hoge niveau, “Rabbi Shimon” genaamd. “Rabbi Shimon” is niet de naam van een persoon, maar de naam van de bron van Licht van een bepaald niveau (Arich Anpin van de wereld Atzilut).

Daarom moet een mens ervoor zorgen het voortdurende, innerlijke streven verbonden te zijn met De Zohar, niet te verliezen – De Zohar is namelijk het Licht dat aanwezig is op het niveau, dat “Rabbi Shimon” heet. Aan de mate waarin men dit niveau naderbij komt of er afstand van neemt, kan men zijn toenadering of verwijdering van het spirituele werk afmeten.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/7/2011, The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed