De Weg Naar Zelfontwikkeling

Dr. Michael LaitmanDe Zohar, hoofdstuk Jitro (Jethro), alinea 199: Zijn hoofd is groot maar niet zoveel, de lijnen zijn vijf- drie dwars van een kant van het voorhoofd, en twee lopen niet dwars. Hij is confronterend, vooral in zijn huis, al zijn handelingen zijn snel, het schijnt dat hij goed is maar dat is hij niet. Hij prijst zichzelf met wat er zich niet in hem bevindt.. Hij is soepel in zijn toespraak, maar meer ook niet, duwt zichzelf naar waar hij niet thuishoort, en degene die met hem samenwerkt, moet oppassen voor zijn hebzucht, maar zal met hem slagen.

De Zohar vertelt ons over hoe ingewikkeld we van binnen zijn. Elke keer wanneer we nieuwe kwaliteiten in ons onthullen, kunnen die goed of slecht zijn en die worden voortdurend vervangen, en we moeten ze gebruiken om al onze mogelijkheden te onderscheiden om onszelf in de huidige toestand te realiseren, met de bedoeling om onze zwakheden en beperkingen te ontdekken. Zo ontwikkelt iemand zich keer op keer en dat betekent dat hij de Schepper bereikt, zoals het staat geschreven: Ik zal U herkennen uit uw acties.

Wanneer alles is gezegd en gedaan, is onze hele weg de weg van zelfontwikkeling, de ontwikkeling van onszelf. In feite legt de hele wetenschap van kabbalah aan iemand uit wie hij is en wat de Schepper doet. Daarom heb je niets anders nodig: Voor zover je begrijpt hoe de Schepper je heeft gemaakt, wat Hij in je schiep, waarom en in welke vorm, dat is hoe zeer je Hem zal bevatten.

Daarom, wanneer we deze beschrijvingen van de beelden van de mens lezen, moeten we begrijpen dat geen van hen wordt gewist. Ieder van hen vullen elkaar aan door middel van hun kwaliteiten, die vergelijkbaar of tegenovergesteld aan het Licht zijn, en op het einde bereiken ze het beeld van de Schepper.

Trouwens we moeten begrijpen dat het over iemand spreekt die zich in spiritualiteit ontwikkelt en dit is hoe hij zich op dit moment ziet, met zijn positieve en negatieve eigenschappen ten opzichte van het Licht, de Schepper. Maar de persoon zelf veroordeelt zichzelf en hij onderscheidt deze eigenschappen in zichzelf. Iemand anders zou ze anders zien omdat”ieder persoon oordeelt naar de omvang van zijn eigen gebreken.

Als er een bepaald beeld voor hem verschijnt, verschijnt het alleen maar voor hem maar op zich bestaat het niet in de werkelijkheid. Het enige beeld dat op zich bestaat is het beeld van de Schepper. Maar deze beelden worden weergegeven door zijn innerlijke kwaliteiten.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/16/11, The Zohar

Verwante Materialen (Engels):
Special Features Of The Soul
“Come And See” A New Reality
Let The Zohar Take You Into The Depth Of Your Soul

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: