Een Gevaarlijke Kanteling

Dr. Michael LaitmanFragment uit de toespraak op het derde Geestelijke Wereld Forum “Samenwerking op het gebied van bewustzijn “, Arosa (Zwitserland), 23 januari 2006:

Alle natuurlijke krachten, behalve het menselijke ego, zijn in balans. Elk hiervan vormt één enkel systeem van natuurkrachten en alleen de mens verstoort daarin de harmonie.
Alles in de natuur is met elkaar verbonden en streeft naar onderling evenwicht en de omringende werkelijkheid. De schending van gelijkvormigheid leidt tot schending van het evenwicht en dit vindt plaats buiten de grenzen waar het organisme uiteen begint te vallen. De mogelijkheid van herstel van het evenwicht is de voorwaarde voor leven.

Vandaag de dag wordt hier door de massamedia veel over gesproken. Alles is gebaseerd op het evenwicht van krachten. Dit is duidelijk voor ons, maar toch missen wij een volledig begrip van de grote belang van onze deelname in dit proces. De gehele natuur, op alle niveaus van ontwikkeling, is in een zeer kwetsbare toestand van evenwicht. En de mens moet begrijpen, dat hij dit evenwicht schendt. De instabiele natuur, die ons omringt, is volledig afhankelijk van ons en wij zijn het enige element van de schepping dat uit balans is.

De mens bevindt zich te midden van het natuurlijke evenwicht en zijn afwijkingen daarin vinden hun neerslag op de hele natuur. Alles is automatisch en instinctief in evenwicht, op de stille, plantaardige en dierlijke niveaus, zo functioneert de hele natuur. En alleen de mens staat ter discussie. De mens kreeg de vrijheid van wil en helaas wordt deze egoïstisch toegepast, we hellen, op een gevaarlijke manier, steeds over naar het negatieve.

Deze fouten stapelen zich op in de loop van duizenden jaren en geleidelijk aan wordt de natuur door ons uit balans gehaald. Iedereen heeft het er tegenwoordig over: We zijn het punt van omkeren voorbij en op dit punt kunnen we niets meer doen aan de ecologie, de vervuiling van de wereldoceanen, het broeikaseffect, enz. Kort gezegd: “ontspan je, je hebt geen keuze meer.”

In werkelijkheid zit het niet zo in elkaar. Integendeel, Kabbalah leert ons dat het in onze handen ligt hier wat aan te doen. De huidige kanteling werd alleen door de mens veroorzaakt. Het probleem bestaat eruit dit te beseffen. Zelfs nu zijn er veel “intellectuelen” die zeggen: “Het maakt niet uit, er zijn cyclische, terugkerende processen in de natuur.”

Uiteraard zijn we niet op een ecologische conferentie en vechten we niet voor de milieubescherming. We moeten beseffen dat dit alles op een compleet andere wijze werkt.
Op deze wijze leert de natuur ons specifiek om de disbalans te overwinnen en ons gebruikelijke gedrag om te draaien naar de tegenovergestelde richting.

 

Waarom? Om in een schone wereld te leven? Om met onze kinderen in onze gezinnen samen te zijn? Om een kalm en lang leven te hebben? Absoluut niet. We moeten de verandering om een heel andere reden uitvoeren. Het is de bedoeling om te beginnen de controle over onszelf en onze invloed op de natuur te verkrijgen en ons daardoor bewust te worden van de externe waarneming, om op te stijgen naar de wereld van de ware mens: de geestelijke, perfecte en eeuwige wereld.

From Lesson 2 Berlin Convention 1/28/2011

Verwante Materialen (Engels):
Environmental Literacy
Turn The Means Into The Goal and The Goal Into The Means!
Go With The Flow Of Nature

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: