Toestemming Om Kabbalah Te Onthullen

Dr. Michael LaitmanWe zoeken voortdurend hoe we ons leven kunnen verbeteren en al onze gedachten en verlangens zijn daarop gericht. De Schepper onthult ons steeds nieuwe gedachten en een innerlijke leegte. Ons daarbij in de tegenovergestelde richting sturend om ons ertoe te dwingen deze leegte te ontvluchten.

Hij onthult mij iets slechts en ik begin er van weg te rennen in de tegenovergestelde richting, naar iets goeds. Op dat moment echter onthult Hij alweer een andere leegte in mij en ik ren vervolgens weer in een andere richting. Dit is precies hoe we van bovenaf worden geregeerd.

Elk moment ervaren we een nieuw verlangen en we proberen het instinctief op de beste wijze en conform al onze mogelijkheden te vervullen. Op deze wijze leidt de Schepper ons naar het doel om gelijk aan Hem te worden. Al is iemand totaal tegenovergesteld aan de Schepper (want de Schepper is het absolute geven en liefde en de mensheid is in de kracht van haat en van het ontvangen) wordt het hem geleidelijk echter mogelijk gemaakt om zijn vijandige natuur onder ogen te zien en zichzelf te corrigeren.

Daarom is de wetenschap van Kabbalah, de methode van de Schepper (de eigenschap van het geven), aan de mens geschonken om hem in dit leven te assisteren. Om dit te volbrengen selecteert de Schepper mensen die Hij dichter naar zich toe wil trekken. Maar niet opeens. Iedereen, elk op aarde levend mens, zal uiteindelijk tot Hem moeten komen en zal gelijk aan Hem zijn!

Ieder van ons heeft een doel maar we benaderen het individueel en geleidelijk. In de afgelopen eeuwen, dus reeds duizenden jaren vóór ons, waren er mensen die toenadering tot de Schepper begonnen te zoeken en dat gaat voort tot op heden. Maar in de nabije toekomst zullen het er meer zijn. .

Vandaag de dag bevinden we ons in de laatste fase van de menselijke ontwikkeling waarin de hele mensheid de Schepper moet leren kennen. Hierdoor zal men opnieuw spiritueel stijgen met de bedoeling om naar de oneindige wereld terug te keren. Wij kunnen onszelf beschouwen als de eerste rij van de laatste generatie.

De mens leeft gevoed door lichamelijke zaken, zoals hij die ervaart op de weg tijdens zijn aardse leven, totdat er vragen in hem opkomt: “Waar heb ik dit allemaal voor nodig? Ik wil weten wat er hiervoor gebeurde en wat er hierna gebeurt wanneer ik doodga. Is er een reden om dit leven te leiden?”. Deze vragen komen van een Hoger spiritueel niveau, de Bron van het leven in deze wereld. Het zijn deze onderzoeken die iemand boven zijn hele evolutionaire reis doen uitstijgen.

Iemand begint met het zoeken naar antwoorden en als de vragen echt boven onze lichamelijke wereld worden gezochteen vindt hij de wetenschap van Kabbalah. Dit komt omdat je iemand met een spirituele vonk (“het punt in het hart”) kunt vergelijken met een elektron in een elektrisch veld; een deeltje dat een negatieve spirituele lading draagt. Hij voelt deze “min” en daarom blijft hij vervulling van zijn verlangen zoeken in het veld dat hem omringt.

Hij kan het in onze wereld niet vinden en dat is de reden voor de frustratie die vandaag de dag deze wereld doordringt. We hebben de hoop op een betere toekomst verloren (communistische of consumptiemaatschappij) en we moeten uitvinden waarvoor we leven. Anders zal de wereld verdrinken in drugsgebruik, terreur, wanhoop of antidepressiva. Niemand zal weten wat hij met zichzelf aanmoet omdat deze innerlijke leegte zijn verlangen om te leven aftapt.

Hoe dan ook, het zullen deze mensen zijn die de wetenschap van Kabbalah als de enige methode voor een Hogere bedoeling zullen ontdekken. Ze zullen geen troost vinden in religie, geloof, mystiek, new age of meditatie. De waarheid is dat alle genoemde remedies zijn toegewijd aan zelfontspanning op het niveau van onze wereld, al komen hun vragen uit het rijk van een Hogere dimensie.

Vandaar dat we toestemming hebben gekregen om de wetenschap van Kabbalah te onthullen en te verspreiden en zijn we getuige van de wijze waarop mensen over de gehele wereld beginnen te ontwaken.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: