“Laat De Aarde Gras Voortbrengen”

CorrectionDependsOnlyOnDesireNotKnowledge_thumb.jpgDe Zohar, Hoofdstuk “Bo”, Punt 66: En God zei: “Laat de aarde gras voortbrengen”. De aarde is Malchut. (In het Hebreeuws is Aarde “Eretz” afstammend van het woord “Ratzon“, dat betekent verlangen.) En de “kruid opleverende zaden” zijn het Licht dat groeit uit het zaaien van het verborgen Licht.

Hoe kan er iets groeien uit een verlangen? Groei is mogelijk als de schenkende Kracht erin aanwezig is. Als een levenloos verlangen een intentie om te schenken ontvangt en zich naar het Licht wendt dan transformeert dit naar een vegetatief verlangen.

Oorspronkelijk was er slechts een levenloos verlangen. Maar als je het deel van het levenloze verlangen neemt dat gelijk kan worden aan het Licht, dan kan dit zich transformeren in een plant. Met andere woorden, de plant is hetzelfde levenloze verlangen met een innerlijk opererend toegevoegd Licht dat het verder ontwikkelt.

Om een plant in een dier te transformeren is een verdere toevoeging van Licht nodig om het verlangen te beïnvloeden en het naar een hoger niveau te transformeren. Hetzelfde geldt voor het “menselijke” niveau.

Alles groeit vanuit een levenloos verlangen (“aardse stof”) afhankelijk van het Licht dat beïnvloedt. Het Licht dat het verlangen om te ontvangen beïnvloedt, “Yesh Mi Ain” (bestaan vanuit afwezigheid) creëerde de niveaus van het verlangen van boven naar beneden. Deze niveaus zijn : levenloos, vegetatief, dierlijk en menselijk.

Hetzelfde gebeurt tijdens de stijging van beneden naar boven. Het Licht handelt en bouwt een plant van het levenloze verlangen door het zijn eigen kwaliteit te schenken. Dan neemt het de plant en voegt een beetje meer van de kwaliteit van het Licht toe- de kwaliteit van het schenken, en creëert dus het dierlijke, voegt een beetje meer van de kwaliteit van het schenken toe en creëert zo een menselijk wezen. Alles begint echter bij het levenloze niveau van de materie.

Er staat in Beresheet dat de Schepper wat aarde en water nam en een mens maakte, dit betekent dat hij de levenloze materie beïnvloedde met Zijn kracht van het schenken. Daarna nam Hij iets van het levenloze verlangen en transformeerde dit naar een plant en toen nam Hij iets van de plant, schonk het iets van zijn verlangen om te schenken en leidde daar een dier uit af.

In alle gevallen, alleen de invloed van het Licht ontwikkelt het verlangen en bouwt de levenloze, vegetatieve, dierlijke en menselijke niveaus. Dit is de primaire handeling van creatie (Beresheet).

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed