Laat Iedere Dag Een Nieuwe Dag Zijn

Laitman_2009-11_8786Een vraag die ik gekregen heb: Waarom vereist spirituele ontwikkeling dat we elke nieuwe stap van nul beginnen en alles wat ons eerder overkomen is wissen?

Mijn Antwoord: “Van nul beginnen” betekent het verwerpen van je oude kijk op dingen. Als een nieuwe stap begint, betekent dit dat de oude stap zichzelf uitgeput heeft.

Net zoals iedere nieuwe generatie moet op zijn eigen manier groeien en de druk van de vorige generatie vermijden, begint iedere van de 125 stappen van de spirituele vooruitgang uit de materiële wereld. Zoals we weten, Nukva (Malchut van de Wereld van Atzilut) wordt iedere dag een maagt en alles gaat terug naar nul, zodat de nieuwe bevruchting kan beginnen.

Ons contact met de Schepper bevat niet eens een enkel detail van onze vorige toestand; iedere keer, wordt er een nieuwe ziel geboren. Dit is wat we het “levenscyclus” of reïncarnatie noemen. Onze vorige toestand doet er alleen in zoverre toe dat het ons op het nieuwe niveau voorbereidt. Wat er in het verleden is gebeurd, is al voorbij. We kunnen en moeten opnieuw beginnen! Elke nieuwe staat is een nieuwe set van de tien Sefirot.

Deze hernieuwing is nodig, om kwalitatief, in plaats van kwantitatief de Schepper verwerven door nieuwe aspecten van ons egoïsme te gebruiken en er bovenuit te stijgen. Deze benadering is erg anders van het simpelweg wissen van ons verleden omdat het slecht of onaangenaam was. Hetzelfde geldt voor deze wereld. Als iemand een nieuwe zaak begint en geld verliest, moeten ze het sluiten en opnieuw beginnen met iets nieuws. We kunnen niets bereiken als we niet consistent en compleet onze staat van zijn vernieuwen.

Er staat geschreven: “Laat iedere dag een nieuwe dag zijn”. Het is in onze natuur om door te gaan met dingen zoals ze zijn, om de traagheid van het verleden te volgen. Laten we leren van onze fouten. Als Licht door de duisternis vervangen wordt, en opnieuw hersteld wordt, is elke toestand anders en het lijkt niet op zijn voorgangers.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed