De Dualiteit Van Het Licht En Het Verlangen

problemsEr staat geschreven dat alles van het verlangen afhankelijk is. Aan de andere kant, wordt alles geschapen door het Licht, en het verlangen is niets meer dan een afdruk van het Licht. Hoe kan dit dus zijn?

Het feit is dat Kabbalah soms spreekt vanuit het standpunt van het Licht, en soms uit het standpunt van de Kelim. We moeten niet vergeten dat deze dualiteit altijd aanwezig is. We spreken nooit over het Licht apart van het verlangen, of over het verlangen apart van het Licht. We spreken over het verlangen dat het Licht voelt, naar mate het van de vorm verandert. Het verlangen noemt deze vormen “Licht”.

Een vorm relatief aan de andere, wordt het Licht tegen de Kli genoemd. De Kli van de Hoogste in relatie tot de Kli van de laagste wordt als Licht beschouwd. We spreken over de eigenschappen die relatief zijn. De Hoogste is degene die meer schenkt, en daarom het Licht genoemd wordt. De laagste is degene die meer ontvangt en daarom het vat of Kli genoemd wordt.

We zijn er aan gewend dat vaten van metaal of glas gemaakt zijn, en ergens mee gevuld zijn. De eigenschap van het ontvangen is de Kli. Maar dit alles zijn eigenschappen van het verlangen. We spreken altijd over het verlangen alleen, en over zijn stijgingen en dalingen. Zijn hogere vormen worden het Licht genoemd, en zijn lagere vormen worden Kli genoemd. Daarom wordt de Schepper (Boreh) genoemd Bo-Reh (kom en zie). Dit is omdat we Hem zien binnen in ons eigen Kli. De vorm van schenking dat ingebed is, binnen in de Kli wordt het Licht of de Schepper genoemd.

Dit zijn heel erg belangrijke concepten omdat ze ons in de juist richting corrigeren, zodat we de sluier over zullen gaan, en de spirituele wereld in zullen gaan, door te leren hoe we ons op een juiste manier tot onze verlangens moeten verhouden. Ze zijn alleen verschillende vormen van ontvangst en schenking.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed