Eerlijke Handel Brengt De Grootste Winst

you-cant-teach-anyone-through-forceEen vraag die ik heb gekregen: Een gewoon persoon ziet niet dat de crisis de verbinding tussen de mensen openbaart, en dat de wederzijdse garantie een natuurwet is. Hij ziet alleen dat de oneerlijke manipulatie van de aandelenmarkt de aandeelprijzen heeft doen dalen, en dat de onderneming waar hij werkte verliezen heeft geleden en dat hij ontslagen is. Wat heeft de natuur met dit alles te maken?

Mijn Antwoord: De huidige crisis is wereldwijd, en daarom is het onmogelijk om het stukje bij beetje te repareren. Dit komt doordat de universele verbinding tussen alle mensen nu onthuld wordt. Dit is ook waarom de crisis niet alleen in de economie plaats vindt, maar ook in de industrie, cultuur, onderwijs en in het algemeen – in onze houding ten aanzien van alles.

Maar de grootste onthulling is dat al deze verschijnselen ondersteund worden door een ander dieper laag. Dit is waarom we niet in staat zijn om deze crisis op te lossen door extra wetgeving, afspraken of toezichthouders. De enige manier om het systeem goed te laten functioneren is door onze relaties met elkaar te veranderen.

Om dit te doen moeten we onze wederzijdse verantwoordelijkheid naar elkaar toe erkennen, naar elkaar en naar de hele mensheid, onze planeet en de hele Natuur. In de tussentijd, houdt de Natuur die ons volledig omringt, ons in haar grip en trekt het strak. Het eist dat we de behoefte aan wederzijdse verantwoordelijkheid beginnen te begrijpen en ander soort contracten met elkaar beginnen te sluiten: naast de voorwaarden op papier, de handtekening van de advocaat, de boetes en andere regels, moeten de contracten onze innerlijke bereidheid bevatten om eerlijk te zijn tegen elkaar. Dit is de wederzijdse verbinding en waarborg, en dit kan niet formeel bedongen worden of onverschillig nageleefd. Een individu moet zijn egoïsme corrigeren wil hij eerlijk een contract nakomen.

Tegenwoordig profiteren mensen altijd ten koste van iemand anders. Maar nu moeten we iets volkomen nieuws creëren. Dit is waarom de oplossing voor de huidige crisis volkomen onwerkelijk eruitziet: Hoe wordt dit mogelijk? De enige formule voor succes die we ooit gekend hebben is als volgt: “als jij verliest, win ik”. Dit is hoe iedereen vandaag de dag denkt. We zijn er zeker van dat dit de enige manier is om winst te maken. Maar is er een andere manier?

Er is, alleen als ieder persoon zijn materiële winst zal begrenzen tot het niveau van het strikt noodzakelijke, en de rest geeft aan de samenleving. Dit is hoe we bij het punt kunnen komen waar niemand in armoede zal leven. Bovendien zal een ieder innerlijke, spirituele compensatie ontvangen in de vorm van respect en waardering van de maatschappij, afhankelijk van de mate waarin hij bijdraagt. Daarom zal men ook persoonlijke winst ervaren door de maatschappij te dienen.

Aan de andere kant, zetten mensen in een egoïstische maatschappij een zodanige houding aan de kant. Zij verachten tekenen van waardering en beschouwen geld als het belangrijkste en machtigste stimulans.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Stijgen Van De Effecten Markt Is Een Volstrekte Leugen
Laitman.nl Artikel: De Periode Van Egoïstische Ruilhandel Is Over

Engelstalig:
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed