De Waarheid Is Van Iedereen

textsEen vraag die ik ontving: Als u spreekt van de Schepper denkt misschien iemand dat u het over religie heeft. Kunt u dit in dagelijks nuchter taalgebruik uitleggen?

Mijn Antwoord: Ik begrijp dat deze woorden een trigger zijn voor onplezierige associaties en dat ze voor iedereen relateren aan een groot aantal stereotypen. De oorsprong van het Bijbelse verhaal is de onthulling van de Hoogste Kracht aan de mens en geen enkele religie is ingewijd in die vertelling. Niemand heeft ooit het recht gehad Hem te bezitten. Zelfs het tegenovergestelde; iedere persoon moet de Schepper voor zichzelf ontdekken. De eerste die dit doen zijn diegene die voelen dat er iets in hen is dat gecorrigeerd moet worden zoals is gezegd: “Ik heb de kwade neiging geschapen en de Thora als middel deze te hervormen.”

De Kabbalistische wetenschap is de ware Thora. Het wordt “Torah-Emet” genoemd. (Emet betekent waarheid). Daarom moet je leren begrijpen dat de gehele Thora alleen spreekt over het spirituele en aan iedereen toebehoort! Als iemand Thora bestudeert en zichzelf corrigeert zal hij de betekenis van deze woorden begrijpen.

Daarom moeten we onze houding ten opzichte van referenties aan de Thora, de Psalmen en Mishneh, gemaakt door Baal HaSulam en andere Kabbalisten, veranderen. Het is niet het doel om deze woordelijk te herinneren maar ze in ons innerlijk te voelen.

Stel iemand leert de gehele Talmud uit zijn hoofd. Denk je dan dat hij hiermee een deel van zijn ziel heeft gecorrigeerd? Hij zal terug moeten komen naar deze aarde in een volgende incarnatie alsof hij in dit leven niets heeft gedaan. Het is beter om maar een enkele zin te kennen en deze in zichzelf te corrigeren, dit deel te bereiken- binnenin te voelen. Dit is van grotere waarde dan 1.000 gememoriseerde pagina’s van de Talmud.

Daarom moet je niet schrikken van referenties aan de Tanach en de interpretaties door wijze mannen; je hoeft enkel te begrijpen waar ze het over hebben. Het is moeilijk om Kabbalistische uitleg over te brengen door middel van seculiere taal. Maar het is niet nodig. Bijvoorbeeld het Psalmboek, dit wordt gelezen over heel de wereld, en zo zijn er 5 Boeken van de Thora. Deze teksten zijn enigszins bekend voor iedereen. Je hoeft enkel hun ware betekenis uit te leggen en een persoon zal merken dat het tot hem komt vanuit de originele bron. De bron behoort aan de gehele mensheid en bevat de methode om de ziel te corrigeren. Als een persoon het hervormende Licht in de Thora niet gebruikt heeft hij geen Thora. Al wat hij heeft is een boek met gedrukte woorden.

Verwante Materialen (Engelstalig):
Laitman.com Post: The Creator Is The Corrected You
Laitman.com Post: The Revelation Of Godliness (Baal HaSulam)
Laitman.com Post: How To Read The Torah
Kabbalah for the Student: Stages of Attainment.”Introduction to The Study of the Ten Sefirot”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed