Religie Is Een Veilige Haven Voor Mensen In De Tijden Van Crisis

poorIn het Nieuws (van Gallup):Religie Zorgt Voor Een Emotionele Boost Bij De Armen Van De Wereld” – Volgens de enquête van Gallup, zegt 92% van de inwoners van de 143 arme landen, waar het gemiddelde jaarinkomen $2.000 of minder bedraagt, dat religie een belangrijk onderdeel is van hun dagelijkse leven, daar waar er onder de rijkste landen die onderzocht zijn ($25.000 en meer) dit aantal naar 44% zakt.

Samenlevingen worden uit zichzelf meer seculair naar mate ze moderner worden; religie is in feite een positieve kracht voor benadeelde populaties – een letterlijke vorm van “sociale zekerheid” – in de tijden van crisis.

Mijn Commentaar: De tijd van de verlichting is nog niet gekomen. Kabbalah zal de mensheid in staat stellen om de hele schepping te openbaren – deze wereld en de Hoogste Wereld samen, en dan zal de era van ongegronde geloof vervangen worden door het tijdperk van Kennis, zoals er geschreven staat: “En allen zullen Mij kennen, van de kleinsten naar de grootsten”.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Who Believes In God?
Laitman.com Post: Why Religion Is Against Kabbalah
Laitman.com Post: There Are No Fiery Ovens or Scorching Rods in Purgatory

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed