Waarom Zou Iemand In God Geloven?

whyNieuwsbericht: Wetenschappers aan het Instituut voor Cognitieve en Evolutionaire Antropologie van de Universiteit van Oxford, zijn een onderzoek begonnen dat ten doel heeft een wetenschappelijk antwoord te geven op de vraag: Waarom zou iemand in God geloven? Het project van £ 1,9 miljoen wordt mogelijk gemaakt door het John Templeton Fonds.

De doelstelling van de wetenschappers is niet om uit te zoeken of God bestaat. Ze willen uitzoeken of geloof in een hogere macht een natuurlijk verschijnsel is, inherent aan de menselijke geest, of het resultaat van opvoeding of van sociale evolutie.

Mijn Commentaar: Volgens de wetenschap van Kabbalah, werd alles door het Licht geschapen en bevat het de informatie daarover, aangezien alles daaruit is ontstaan. Zie Deel 1 Ohr Pnimi van Talmud Eser Sefirot. Maar het algemene verlangen dat geschapen werd bestaat uit vier niveaus van ontwikkeling: levenloos, vegetatief, dierlijk en menselijk; en alleen het verlangen op het “menselijke” niveau is in staat om zover te komen dat het de behoefte voelt om de Schepper waar te nemen. Daarom is dit verlangen natuurlijk.
Dit geschapen verlangen om de Schepper te voelen – om zijn Oorsprong te voelen, om te weten “waar ik vandaan kom” – heeft ook vier niveaus: levenloos, vegetatief, dierlijk en menselijk. Elk van deze niveaus kan vervuld worden door de openbaring van de Schepper volgens de gradatie van het verlangen:

– Simpele aanvaarding van Zijn bestaan;
– Verbinding met Hem door middel van handelingen;
– Complete persoonlijke toewijding aan het dienen van Hem;
– De behoefte om de Schepper te openbaren;
– De behoefte om het hele universum in zijn geheel te verwerven en dus de Schepper en zijn geheel te onthullen.

Verdere informatie zullen we geven als we ons deel van de subsidie ontvangen! (Dit is een grapje).

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists
Laitman.com Post: Black Cats and Psychics
Laitman.com Post: Will God Want to Repeat the Act of Creation?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed