Ieder Die Naar De Schepper Streeft, Kan Israël Worden

A Reshimo Is One's Complete Future StateTwee vragen die ik ontving over bekering tot het Jodendom:

Vraag: Hoe kunt U zeggen dat Rabbi Akiva geen Jood was? Hoe kunt U zich zo vergalopperen? Hij was 100% Jood! Gaan ze dadelijk ook nog beweren dat Rav Ashlag geen Jood was!

Mijn Antwoord: Ten eerste is het helemaal van geen belang in verband met de Thora. Wij zijn allemaal Babyloniërs van afkomst. De Joden begonnen zichzelf anders te noemen, omdat ze verschilden van andere mensen, omdat zij hun leven baseerden op de wet: “Houdt van uw naaste als van uzelf”. Nu moet de hele mensheid dit doen, inclusief de Joden, die van het niveau van het volgen van deze regel zijn teruggevallen.

Ik hoorde mijn leraar de afkomst van Rabbi Akiva verklaren. Je kunt ook naar Google.com gaan en de woorden “Akiva bekeerling” intypen en lezen wat er staat. Ik vraag je om je kennis te verifiëren. En je moet je niet zo beledigd voelen: het is een eer om een bekeerling te zijn! Tenslotte duidt het erop dat een mens door een proces van correctie gegaan is. Ik zou willen dat wij allen bekeerlingen zouden worden, in de termen van de Thora! In de Thora staat herhaaldelijk: ” Heb een bekeerling lief”.

Vraag: Toen ik de tekst “De Laatste Generatie” las, stuitte ik weer op de verwijzing naar Joden en niet-Joden. Ik ben het laatste, in de lichamelijke betekenis en door dat feit heb ik me af en toe uitgesloten gevoeld van Kabbalah. Maar ik heb met veel interesse andere teksten gelezen waar de zaak duidelijk in het geestelijk bereik werd verklaard: de term :”Jood” verwijst dan naar iemand met het punt in het hart. Maar ik voel nog steeds dat er twee definities gehanteerd worden in verschillende teksten, sommige gaan over het lichamelijke, sommige over het niet-lichamelijke bereik. Ik zou heel blij zijn met wat helderheid over het correcte gebruik van deze twee termen.

Mijn Antwoord: Er bestaat geen “Joodse” nationaliteit of volk. Omdat deze “natie” uit de studenten van Abraham voorkwam, volgens hun spirituele eigenschap. Kabbalah legt uit dat er 70 spirituele wortels zijn van de naties van de wereld, maar er is geen aparte spirituele wortel voor de natie van Isra -El! Omdat ieder die naar de Schepper streeft Israël kan worden. Vandaag de dag zien we

Een genetische Jood, deze moet Kabbalah studeren en verspreiden (zie nr 70 van de “Inleiding tot het Boek van Zohar“).

Een spirituele Jood (Isra-El) is ieder die ernaar streeft de Schepper te openbaren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Israel Is All the People Who Aspire Toward the Creator
Laitman.com Post: Being “Chosen” Means Having the Responsibility to Spiritually Serve the World
Kabbalah for Beginners: “Rabbi Akiva”
Shamati #72: “Confidence Is the Clothing for the Light”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”

2 Reacties

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Ieder Die Naar De Schepper Streeft, Kan Israël Worden Laitman.com Post: The Third Temple – In Stone or In the Heart? Wondrous Wisdom: “Studying […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Ieder Die Naar De Schepper Streeft, Kan Israël Worden Laitman.com Post: The Classical Wisdom of Kabbalah and the Evolution of the Urgently Needed […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed