Samensmelting Met De Schepper, Uit De Primaire Bronnen

Study Kabbalah, and Spiritual Worries Will Outweigh Your Current OnesSpiritualiteit wordt dat genoemd, dat nooit verloren zal gaan. Om deze reden wordt de wens te ontvangen, met de intentie “voor zichzelf”, “stoffelijkheid” genoemd, en zal het uit zijn vorm verloren raken en een nieuwe vorm aannemen, namelijk die van “omwille van de Schepper”.
Baal HaSulam. Shamati artikel – “Spiritualiteit Wordt Dat Genoemd, Dat Nooit Verloren Zal Gaan“.

We dienen voor schenking te werken, omdat het tegengesteld is aan onze natuur, die de “wens te genieten” is. We dienen het tegenovergestelde te doen – er alleen naar streven om te schenken en niet om voor onszelf te ontvangen.

Baal HaSulam, artikel “De Essentie en Correctie van de Schepping”.

“Degene die boos is, is net een idool aanbidder”, want als een persoon boos is, geniet hij van de boosheid en is er bovendien trots op, omdat hij weet dat hij gelijk heeft. Er zijn hier twee zonden: genot en trots. Over trots wordt geschreven: “Ik kan niet samen zijn met een trotse man” – en iemands ziel verlaat een dergelijk persoon.

Baal HaSulam, artikel “Degene Die Boos Is”.

De persoon moet in zijn hart weten, dat de Schepper hem achterna zit, net zoveel als hij achter de Schepper najaagt. Men moet dit nooit vergeten, zelfs ten tijde van het grootste verlangen naar de Schepper. Als men zich herinnert dat de Schepper hem mist en hem achterna jaagt, dient hij zelfs meer naar de Schepper te streven, totdat hij hechting door liefde bereikt.”

Baal HaSulam, Brieven, pagina 70

We kunnen grote zielen naar de wereld trekken, en ze zullen door middel van hun grote verlangens, verlossing aan de wereld brengen. Alles is afhankelijk van ons verlangen om gelijkvormig te worden aan de Schepper.

Rav Abraham Isaac Kook, “Arpilei Torah”, 41

Dit is de kennis die een persoon verplicht is te bezitten: zijn Schepper te kennen en zichzelf te kennen – Wie ben ik? Hoe werd ik geschapen? Waar ben ik vandaan gekomen en waarom? Waar ga ik heen? Hoe kan ik mijn verlangen corrigeren? Hoe moet ik voor de Schepper verschijnen?

Het Boek van Zohar, “Shir HaShirim”.

De wet van Kabbalah, is dat er geen verband bestaat tussen de spiritualiteit en stoffelijkheid, in geen enkel woord, stelling, of letter, omdat letters figuren zijn die getekend zijn op wit papier, terwijl de mens een lichaam en ziel is.

Rav M. Faivosh, “Esher Divrei Emet”, pagina 27

“Onbeschaafdheid zal aan het einde der dagen toenemen” – Talmud, Sota, 49. Dit komt deze generatie extreem verwijderd is van de Schepper, aangezien men trots is op hun domheid. En hij die verder verwijderd is van de Schepper, is bedrieglijker en onbeschaafder.

Rav M. Faivosh, “Esher Divrei Emet”, pagina 28

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed