In Plaats Van Te Proberen Onze Economische Systemen Te Veranderen, Moeten Wij Het Hogere Licht Van Correctie Aantrekken

Does Charity Really Help Anyone?Een vraag die ik ontving: Uit de artikelen: “De Arvut (Wederzijdse Garantie)” en “De Toekomstige Generatie” volgt dat, vanuit een economisch standpunt, een Kabbalistische maatschappij er een is van collectivisme of communisme, en dat het een noodzakelijke voorwaarde is dat iedereen de Thora ontvangt en de Schepper onthult, omdat alleen dan mensen echt kunnen ophouden met alleen aan zichzelf te denken. Worden er plannen gemaakt om tot nieuwe economische verhoudingen te komen binnen het raamwerk van de “Virtuele Staat van Kabbalah”? Of is het daar nog te vroeg voor? Misschien kunnen we economische systemen in de praktijk brengen die een overgang vormen, en die systemen in de moderne kapitalistische economie onderbrengen?

Mijn Antwoord: Wij moeten de maatschappij en haar instellingen niet kunstmatig veranderen, maar we moeten de relaties tussen ons veranderen van egoïstisch naar altruïstisch, door middel van het Hogere Licht. De wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we gelijkvormig kunnen worden aan de Natuur. Door haar te bestuderen, roepen we van boven het Licht van correctie in onszelf op (het “Omringende Licht, Ohr Makif), dat ons de verlangens, gedachten en krachten zal geven om alles in ons en tussen ons te veranderen.

Als wij niet veranderen onder invloed van het Licht, maar in plaats daarvan in willekeurig welke richting veranderen, dan zullen we opnieuw een grote rotzooi scheppen, precies zoals dat gebeurde in Rusland, en in de Kibbutzim in Israël. Amerika ziet zich nu gedwongen bedrijven te nationaliseren, en zo wordt het socialistisch in plaats van kapitalistisch. Dit is echter niet het soort socialisme (of communisme) waar Kabbalah over spreekt.

Wij, de leden van de Internationale Kabbalah Academie (de groep Bnei Baruch), moeten het volgende doen:

1. Zorgen voor het eigen noodzakelijke bestaansniveau.

2. Onszelf corrigeren door Kabbalah te bestuderen in de juiste omgeving (in onze omgeving – zie het artikel “De Vrijheid“, waarin uitgelegd wordt welke acties binnen onze eigen macht liggen).

De rest wordt door het Licht gedaan.

Ons doel is een virtuele gemeenschap te scheppen, die zal dienen als voorbeeld voor de gehele wereld.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting Space
Laitman.com Post: The Condition of Entering the Upper World Is Mutual Guarantee
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
“Freedom of Will” – Lessons

icon for podpress  Critical Mass [5:13m]: Play Now | Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: In Plaats Van Te Proberen Onze Economische Systemen Te Veranderen, Moeten Wij He… Laitman.nl Artikel: De Komende Stadia Tot Aan Het Eind Van De Crisis; Uitgelegd Door Economen En […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed