Jom Kippur

Dr. Michael Laitman

Over enkele dagen (dit jaar op 5 oktober) zullen wij aandacht besteden aan een speciale dag die Jom Kippur (Verzoendag) heet. Niemand weet echter wat voor innerlijke staat een Kabbalist zal voelen op die dag en wanneer de staat die “Grote Verzoendag” wordt genoemd voor hem zal plaatsvinden. Onze innerlijke staten voltrekken zich niet volgens de kalender.

De staten die een mens doormaakt kunnen persoonlijk of algemeen zijn. Op het algemene niveau volgen mensen de bekende tradities van elke feestdag.
Als een groep Kabbalisten eenheid bereikt en daardoor een bepaalde innerlijke staat bereikt die “feestdag” wordt genoemd, zal die staat niet verbonden zijn met de feestdag zoals die door alle mensen gevierd wordt. De innerlijke feestdag vindt plaats in overeenstemming met iemands persoonlijke, innerlijke staat, terwijl een algemene feestdag plaatsvindt volgens de kalender. Tradities en gebruiken hebben, evenals elke “specifieke” dag, een hogere, spirituele wortel. Daarom wil een Kabbalist samen met anderen ook de traditie volgen, zoals er geschreven staat: “De Schepper blijft bij Zijn volk.” Tegelijkertijd blijft een Kabbalist echter ook in zijn eigen persoonlijke, innerlijke staat.

Religieuze mensen volgen de gebruiken en tradities, terwijl Kabbalisten in hun ziel innerlijke handelingen verrichten door zich met andere zielen te verbinden tot één gemeenschappelijke ziel van Adam. Daarmee brengen zij de Schepper vreugde en corrigeren zij zichzelf. Correctie is alleen mogelijk door je met anderen te verbinden, zoals er geschreven staat: “Heb je naaste lief als jezelf, dit is de grote wet van de Torah.”

Over de hele wereld bidden mensen tot de Schepper (ieder richt zich tot zijn Heer) en vragen zij om “vergeving”. Maar misschien is het belangrijk om hen uit te leggen dat berouw alleen werkt als het gaat over “heb je naaste lief” en afhangt van de vraag of je daar “voor” of “tegen” bent. We kunnen alleen ontdekken of we gezondigd hebben of niet, door onszelf te vergelijken met dit gebod. Dit is de enige wet die we moeten volgen, zoals er geschreven staat: “Heb je naaste lief als jezelf is het belangrijkste gebod van de Torah.”

Als de hele mensheid virtueel bij elkaar zou komen om te verhelderen wat “heb je naaste lief” betekent, met hoeveel kracht de Schepper dit van ons eist en hoe ver we nog van deze situatie verwijderd zijn, zou dat de ware Verzoendag (Jom Kippur) zijn en zou dat ons leiden naar Purim (in het Hebreeuws betekent “Kippur” “zoals Purim”), namelijk de volledige correctie

Als mensen om vergeving bidden, is het heel belangrijk dat ze weten waar ze om moeten vragen. We huilen en smeken al jaren, maar het helpt niet. De Schepper kan onze gebeden in deze vorm niet horen. Dat komt omdat dit soort smeekbeden tegengesteld zijn aan de juiste roep: Wij smeken niet om liefde voor onze naasten te voelen, maar de Schepper luistert niet naar andere vragen. Dus we keren onze rug naar Degene die ons kan verlossen en we schreeuwen de andere kant uit. Zo ziet de Verzoendag van de meeste mensen eruit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/09/the-day-of-atonement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/10, “Preparation for Slichot

Related Material:

Laitman.com Post: “Selichot” The Time Of Repentance

Laitman.com Post: The Holidays Bring A Special Light

Laitman.com Post: Who Do We Ask For Forgiveness On Judgment Day?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Religion | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed