Hoe wordt de middellijn zichtbaar?

Vraag: Wat moet een mens doen als hij wordt overspoeld door gevoelens, maar in een praktisch, neutraal punt wil blijven en zorgvuldig met de groep en met de Schepper wil blijven werken?

Antwoord: Hij moet al zijn positieve en negatieve gedachten, eigenschappen en handelingen verzamelen en begrijpen dat de middellijn gebouwd wordt op de correcte combinatie daarvan. Eigenlijk bestaat die lijn niet. Hij wordt alleen zichtbaar als een mens eraan bouwt en dit ondersteunt, anders verdwijnt die lijn onmiddellijk.

In de schepping bestaat alleen plus en min. Daar tussenin moeten wij een dergelijke weerstand bouwen, druk, een motor die vanuit deze twee polen werkt.

Vraag: De groep is een gereedschap dat naar de Schepper leidt. Dan is er ook de eigenschap van geven die wij “de Schepper” noemen. Het is duidelijk hoe wij met de groep moeten werken. Maar hoe moeten wij met de Schepper werken? Is er een soort interconnectie-, relatiesysteem?

Antwoord: Als de vrienden in de groep zich op de juiste manier met elkaar verbinden, ontstaat daar, in de innerlijke kracht van verbinding, in de juiste combinatie, de plaats waar de eigenschap van de Schepper wordt onthuld.

De eigenschap van de Schepper is ten aanzien van ons belangrijk. Hij wordt onthuld als perfectie, tegelijkertijd bestaande uit zowel plus als min. Dit zullen wij alleen kunnen begrijpen als Hij onthuld wordt.

Vraag: Zegt u daarom dat wij geen druk moeten uitoefenen op de aard van een mens, maar dat wij juist daar bovenuit bruggen van liefde moeten bouwen en dat beide staten bestaan? Is dit de onthulling van de Schepper?

Antwoord: Dit is de middellijn, want beide krachten komen uit Hem voort.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: